Pozvánka na 10. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 14.12. od 17:00 hod. proběhne v Domu zahrádkářů jednání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Rozhodnutí o návrhu na změnu územního plánu Vřesina
5. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu Vřesina
6. Zpráva o činnosti rady obce za rok 2016
7. Rozpočtové opatření č. 11/2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2017
9. Dodatek č. 1 k Programu rozvoje obce
10. Koupě pozemku parc. č. 291/2
11. Koupě části pozemku parc. č. 81/3
12. Směna pozemků mezi obcí Vřesina a Statutárním městem Ostrava za účelem stavby s názvem
„Cyklostezka W Krásné Pole – Poruba“
13. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 581/3 před č. p. 81
14. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z rozpočtu obce Vřesina
15. Zápisy finančního výboru
16. Zápisy kontrolního výboru
17. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Cestování časem se stává realitou

Při pročítání zápisů rady obce Vřesina, zveřejněné na internetových stránkách obce, jsem zjistil úžasnou věc.

Rada naší obce, v ústraní, bez ovací předních fyziků světa, bez ambicí o Nobelovu cenu, objevila to co bylo realitou pouze v žánru Scifi.

DÁMY A PÁNOVÉ RADA OBCE CESTUJE ČASEM!

Jak jinak lze vysvětlit usnesení rady obce č. 34/2016 ze dne 14.3.2016, kdy pod bodem 34/314 Rada obce jednomyslně schvaluje program 7. zasedáni zastupitelstva obce Vřesina, které se uskuteční dne 16.12.2015.

Tímto vedení naší obce gratuluji a děkuji že tento přelomový objev lidstva používá pro dobro a blahobyt naší vesnice.

Ing. Martin Lička

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Omezení pravomocí obecní policie – Konec loupeživých nájezdů

I poslanci za ČSSD májí občas rozumné nápady, nikdy by mě jako liberála nenapadlo, že socialista může uvažovat ve prospěch občanské společnosti a omezovat nesmyslnou regulaci a dohled nad občany. Asi se pod tlakem změn okolí společnsti.

Dost chvály socialistů. Je si třeba uvědomit, že se chystají změny a dívat se na věc z kontextu obce. Je to další signál, že pronájem pracovních sil obecní policie není dobrý a i zákonodárci k němu mají výhrady.

Pokud se ještě podaří poslancům zákaz měření rychlosti obecní policí, bude to zase další  krok k otevřené společnosti!

Odkaz : http://zpravy.idnes.cz/straznici-radary-omezeni-pravomoci-poslanec-vana-fvk-/domaci.aspx?c=A161128_2288812_domaci_cen

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Ani nahá, ani oblečená, ani pěšky, ani vozem, aneb heslo kdo nic nedělá nic nepokazí v praxi

Vážení spoluobčané,

určitě jste si stejně jako spousta jiných všimli, že naše obec je v okrese Ostrava Město už pěknou řádku let.  Je jednou ze základních občanských povinností a také aspoň pro některé občany i radostí  se touto povinností podílet na životě ve státě kde žijí. Je to součástí občanské společnosti a demokracie vůbec.

Je proto nepochopitelné, že v případě voleb do senátu občané volí senátora v jiném okresu, než kde žijí a z převážné většiny i pracují. Letošní volba toho byla zářným příkladem (i když naštěstí senátor zvolený koalicí KDU, ODS a dalších stran), kdy opravdu většina občanů neví nic o problematice Novojíčínska.

Jeden z občanů si dovolil vznést dobře míněný dotaz naší starostce k tomuto tristnímu stavu.

Místo odpovědi proč a nástinu jak věc řešit a vůbec ochoty se dotazem občana zabývat se dočkal odpovědi jako ve starém vtipu když se chlapeček ptá jakým směrem se otáčí zeměkoule. Ostatně posuďte sami:

Dotaz:

Dobrý den paní starostko,

mohl bych Vás požádat o malou laskavost?
Není mi jasné, proč jsme v rámci voleb do Senátu, který proběhly o víkendu, volili za Obvod: 67 – Nový Jičín, když již několik let patříme pod Ostrava – Město.

Mohla byste mi to, prosím Vás vysvětlit?

Předem děkuji, Jan Růžička

Odpověď starostky:

Vážený pane Růžičko,

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je Česká republika rozdělena do 81 volebních obvodů a v každém z nich je volen 1 senátor. Volební obvody jsou stanoveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Vymezení obvodů je na základě § 59 zákona novelizováno tak, aby se počet obyvatel v žádném volebním obvodu nelišil k 1. lednu volebního roku o více než 15 % od průměrného počtu obyvatel připadajících na 1 mandát. Změna se provádí pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu.

Pro detailnější informace o volebních obvodech můžete použít Přílohu č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb.: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx...

Michaela Roubíčková

Citace: Zdroj Facebook

Ne jak, ne co udělá úřad placený z daní občanů pro zlepšení stavu věci, ale jako vždy : Kdo nic nedělá, nic nepokazí….

Až se kdokoliv příště bude ptát na úřadu Vřesina, může si odpovědět sám, google k tomu stačí.

Abychom byli ale optimističtí a dívali se na věc jinak než náš úřad, slibujeme občanům, že do příštích obecních voleb si toto téma dáme. Možná neuspějeme s rychlým řešením, ale pokusíme se věc změnit.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Tajemství superkrátkého zastupitelstva obce odhaleno!

Historicky nejkratší zastupitelstvo obce (15 minut), o třech bodech, kde nebyla připuštěna ani diskuze s občany mělo svůj důvod!

Naše milá starostka musela na kulturní akci do Opavy, kterou iniciovala její strana TOP 09! Předvolební aktivitě podřídíme vše, heslo TOP 09!

Proto není čas na řešení problémů obce, diskuzi s občany…..V naší obci je přece vše v pořádku, skoro jako v té nesmrtelné písničce pana Lasici a Satinského.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Mlčenlivý pan radní

Je v radě už druhé volební období, byl na kandidátce topky, ale na jednáních zastupitelstva řekne málokdy celou větu.

Zaslouží si naše obec takového radního?

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Vandalismus ve Vřesině

Paní starostka si oprávněně stěžuje na vandalismus v naší obci (článek zde), dokonce kvituji její nechuť ke šmírování veřejného prostoru kamerami, má to nakonec stejně jako my v programu své strany.

Dovolím si jí ale navrhnout něco jiného, smysluplné využití obecní policie Vřesina. Máme 4 policisty, služebnu, osobní auto, zákon, vyhlášku, dokonce jsou i ozbrojeni. Jen je nějak v obci není vždy vidět u toho, k čemu byli zřízeni. Paní starostko, prosím začněte je využívat v 24/7 režimu, nechte je hlídkovat v obci, za noc jsou schopni i pěšky projít celou Vřesinu několikrát, a ani si nedovolím nadějně uvažovat, kolikrát by toho byli schopni když by po naší obci jezdili autem. Budou vidět, sami leccos uvidí a hlavně, budou v naší obci! Nebudou měřit rychlost v Klimkovicích a vydělávat do obecní kasy Klimkovic.

Zřizuje je Vřesina, tak patří sem. Pak nebudem muset instalovat on-line kamery, různé šmírovací nástrahy (moc by mě zajímalo co obec už našmírovala a kde to je uloženo a co se udělalo s hříšníky), pak zas navyšovat náklady na dalšího policajta co bude sedět u monitoru a čekat na pachatele a pak se stejně zjistí, že byla tma a on měl kapuci a jeho advokát to smete už v první instanci. Všichni víme, že je to k ničemu. Máme policii, nechme hlídat ji!

Děkuji

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Vřesina doplácí na službu obecní policie v Klimkovicích

Obec Vřesina poskytuje obecní strážníky na 50% jejich služebního času Klimkovicím na základě veřejno-právní smlouvy. Klimkovice za tuto službu Vřesině platí a v roce 2015 byla tato částka 425 000 kč s tím, že vybrané pokuty na území Klimkovic se od této částky odečítají.

Minulý rok naše obec obdržela od Klimkovic 322 700 kč (+102 300 kč na pokutách) a celkové náklady na provoz obecní policie byly ve výši 1 014 154 kč. Ve výsledku to znamená, že naše obec uhradila v roce 2015 za službu obecní policie 589 154 kč, ale kdybychom náklady rozdělili ve stejném poměru jako čas našich strážníku strávených v Klimkovicích a Vřesině (50:50), tak by Vřesina platila 507 077 kč, tedy o celých 82 077 kč méně. Řádný hospodář nebo podnikatel by do takovéto spolupráce nikdy nevstoupil, protože by na ni musel doplácet – proč to ale udělalo vedení naší obce? Budou Vřesině tuto ztrátu Klimkovice kompenzovat?

Na rok 2016 si Klimkovice vyžádaly další dva strážníky a navýšili maximální úhradu nákladů ze 425 000 kč na 1 105 000 kč (bude poníženo o vybrané pokuty). Rozpočet obce Vřesina ovšem počítá s navýšením nákladů až na částku 2 479 000 kč.  (pozn redakce: Je možné, že vedení obce Vřesina plánuje nákup radaru – nyní si ho jen půjčuje).

Stanovisko ODS Vřesina: Považujeme za krajně nemorální a zákeřné pořizovat věc (radar) do majetku obce jen za účelem represivního vybírání pokut. Pevně doufáme, že ještě v tomto roce bude obecním policiím odejmuto právo měřit rychlost (odkaz) a tím navyšovat rozpočty obcí. Na druhou stranu bychom přivítali, kdyby se naše obecní policie stala organizací, která bude mít více času na přispívání ke klidnému životu v obci. Bohužel, současné vedení obce tuto naši obecní policii buď pronajímá (a to ještě se ztrátou), nebo uvažuje s nejnižšími pudy – bežte a přineste pokuty! Je s podivem, že naši strážníci třeba nepokutují řidiče nákladních vozidel, kteří znečisťují naši obec blátem den co den.

Jan Fučík, Martin Staněk

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

BIO popelnice zdarma – názor občana

Zdravím,

dnes jsem podal na OZO stížnost kvůli tomu, že nám v ulici U Kříže neodvážejí BIO odpad ve stanovených termínech. V rámci toho jsem se ptal i na to, proč občasné Kr. Pole mají tuto službu zdarma, ale občané Vřesiny ne. Bylo mi řečeno, že kdybychom platili za svoz běžných odpadů přímo městu Ostrava, tak bychom to měli zdarma také.

My ale platíme za odpady obci a tudíž je na obci, zda si tuto službu s OZO Ostrava dojedná, či nikoliv.

Bylo by možné tento dotaz vznést na zastupitelstvu? (poz. redakce: Dotaz předán obecní radě)

Předem děkuji, Jan Růžička

Rubriky: K zamyšlení | 1 komentář

Slavíte jubileum? Požádejte radu obce o věcný dar

Závěrem loňského roku schválila obecní rada starostce Ing. Michaele Roubíčkové, PhD. věcný dar do výše 10 000 Kč k příležitosti životního jubilea. Dala tímto obecní rada najevo, že každý občan Vřesiny může mít nárok na tento dar při životním jubileu?

Starosta obce je totiž řadový občan jako všichni ostatní, jen s tím rozdílem, že pracuje pro obec jako uvolněný zastupitel, za což mu náleží měsíční plat okolo 45 000 Kč (viz. odkaz). Rozhodnutí obecní rady o tomto věcném daru bylo poněkud nemravné, jak by trefně nazval toto pochybení, sice v rámci zákona, ale vůči občanům skutek drzý a papalášský, šéf strany TOP 09 Kalousek, za kterou je starostka Vřesiny zvolena.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Rozhodnutí o vydání nového územního plánu Vřesiny proběhne 24.září v Domě zahrádkářů

Na středu 24.září 17:00 hod bylo svoláno jednání zastupitelstva obce, kde budou zastupitelé mimojiné hlasovat o vydání nového územního plánu. Program jednání naleznete zde.

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

K včerejšímu projednání a schválení Územního plánu Vřesiny

Vřesina má od včerejšího dne svůj Územní plán. Ať je jakýkoliv, je dobře že jej má a doba nejistot výkladů, developerských úletů obcházejících vše normální a stavební uzávěry je pryč.

Někteří občané mají co slavit, někteří občané mají před sebou ještě kus práce k naplnění jejich představ o svých pozemcích. Při schvalování se však ukázala jedna pozitivní věc. Obec dělala vše transparentně a dle zákonů. Nebyl žádný prostor pro spekulace a nekalé „úmysly”.  Za to je třeba vedení obce poděkovat.

Tato transparentnost však přinesla i jednu hořkost, překvapila mnohé občany, protože mnozí byli z minulosti zvyklí, že se vše rozhodovalo za jejich zády a skrytě to dělala v uvozovkách vrchnost obce. Toto překvapení se projevilo tím, že někteří občané začali své námitky a podněty (mnohdy opravdu jednoduše řešitelné, pokud by se řešily dříve) k ÚP řešit na poslední chvíli, kdy již prakticky nešlo nic dělat než je zamítnout.

ODS Vřesina si myslí, že by mělo příští zastupitelstvo udělat vstřícný krok těmto občanům a posoudit jejich návrh na změnu ÚP na obecní náklady – tedy pro občany Vřesiny zdarma. Není to tak moc peněz a aspoň toto gesto zmírní jejich včerejší hořkost.

Pokud bude ODS do zastupitelstva zvolena, navrhne takovýto návrh usnesení hned na prvním zastupitelstvu obce.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Nové vedení obce plánuje zvýšit obecní výdaje!

Od roku 2008, kdy svět postihla finanční krize, se firmy, města i obce snaží co nejvíce zefektivnit svou činnost, aby mohly dále fungovat či dokonce vůbec přežít. Firmy zavádí principy štíhlé výroby, obce a města šětří kde se dá, propouštějí, ale nové vedení naší obce se zřejmě chystá vydat na cestu zcela opačným směrem…

V návrhu rozpočtu na rok 2015 totiž došlo ke značnému nárůstu výdajů na činnost místní správy (4 174 000 kč oproti 3 400 000 kč z předchozích období). Ptáte se proč?

To se snad dozvíme ve středu 10.prosince od 17:00 hod. v Domě zahrádkářů, kdy se bude konat 2. jednání zastupitelstva obce s tímto programem jednání.

Návrh rozpočtu naleznete zde -> příjmyvýdaje

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Další krok k lepšímu životnímu prostředí!

Naše obec se zařadila do programu Zdravé město, krásná iniciativa v duchu bruselských šimlů :) . Jak vypadá životní prostředí v obci se každý může přesvědčit denně. Občas nesnesitelný puch z komínů spoluobčanů, stabilní prach na veřejných komunikacích vířený bezstrestně se prohánějícími kamiony přes obec (můžem založit sázkovou kancelář, kdy některý projede předepsanou rychlostí) a k zvířenému prachu přidávají i příjemný hluk od brzkých ranních hodin.. Teď se přidali zemedělci, kteří si vybrali slunečnou a dostatečně větrnou sobotu pro orbu svých polností. Prachu jako na šactě v rubání!

Takže řešení vyostřené situace se našlo v duchu principů občanské společnosti, došlo k dohodě s prvním z nich– p. Lindovským. Dohodli jsme se, že když bude plánovat práce na poli, dá to vědět prostřednictvím místního rozhlasu obec a občané bydlící v okolí se mohou připravit.

Dík za to. Pevně věříme, že s k němu připojí i další zemědělci, kteří podnikají v katastru naší obce. Je třeba dodat, že místostarosta pan Pokorný tuto iniciativu podporuje a je třeba se obracet na něj.

Rubriky: Novinky | 1 komentář

Prodloužená Rudná nejdříve v roce 2018

Tento týden byl slavnostně otevřen nový úsek čtyřproudové silnice mezi Ostravou-Opavou a ulehčí tak život občanům ve Velké Polomi a Hrabyni, přes jejichž obce denně projíždělo až několik tisíc vozidel. Občané Ostravy-Poruby a okolí si ale budou muset ještě počkat, protože dokončení prodloužené Rudné se odhaduje nejdříve na rok 2018, což je o tři roky později než ŘSD původně plánovalo.

Hlavním důvodem je věcné břemeno fyzické osoby (cesta k rybníku), která se ho zatím nechce vzdát. Více informací v reportáži TV Polar.

Rubriky: Různé | Napsat komentář

Padl ve Vřesině teplotní rekord?

Na obecním webu se letos objevil ukazatel teploty, který by měl v naší obci měřit nejen teplotu, ale i vlhkost a rosný bod. Přesné umístění teploměru obec neuvádí, nicméně dnes zaznamenal teplotu atakující 30 stupňů – padl tedy u nás teplotní rekord?

Podle všeho rekord určitě nepadl a jedná se pouze o odchylku měření. Otázkou zůstává, zda-li naše obec tento Ethernetový teploměr skutečně potřebuje, když zde máme oficiální teploměr ČHMÚ vzdálený vzdušnou čarou pouze několik set metrů, v téměř stejné nadmořské výšce a naměřená data jsou dostupná i na internetu. Stačilo by pouze tato data prolinkovat s obecním webem a Vřesina by tak ušetřila 12 500 kč bez DPH, které utratila za svůj vlastní teploměr. Kupní cena je v porovnání s obecním rozpočtem zanedbatelná, ale jestli obec nakupuje i takové věci, které ne zcela plní svou funkci a navíc jsou dostupné i zdarma, pak zde není něco úplně v pořádku.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Zachraňme porubský lesopark

Porubský lesopark sice nespadá do katastru naší obce, ale určitě si zaslouží naši podporu pro jeho zachování!

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Zastupitelé projednají návrh rozpočtu na rok 2016

Obecní zastupitelé projednají příští středu (16.12.) návrh rozpočtu na rok 2016 spolu s dalšími body, které jsou na programu jednání.

Návrh rozpočtu je dostupný na stránkách obce a my jsme ho podrobili srovnání s loňským návrhem. Na straně příjmů se plánuje zvýšení o 3% na 33 149 600 kč, kdežto strana výdajů se navýší hned o více než 28% na 36 282 050 kč. Na první pohled se tento návrh zdá nevyrovnaný, ale obec dokázala v minulých letech uspořit a tyto prostředky hodlá v příštím roce investovat. Na obrázku níže jsou znázorněny oblasti, kde se plánované výdaje zvýší o více než 10% oproti návrhu z loňského roku.

Nejmarkantnější navýšení se očekává v oblastech silnic a místních komunikací. Obec již informovala o záměru výstavby několika přechodů a zřejmě dojde i na rekonstrukce nekvalitních místních komunikací, kterých má naše obec několik.

Další významné navýšení se plánuje u obecní policie (+ 1 000 000 kč), kde na základě požadavku Klimkovic naše obec zaměstná 2 nové obecní strážníky a podle zákulisních informací je mají zaplatit Klimkovice. To ovšem nevyplývá z návrhu rozpočtu, kde se příjmová položka od Klimkovic navýší pouze o 600 000 kč a na první pohled se zdá, že obec Vřesina bude na službu naší obecní policie v Klimkovicích doplácet nemalou částkou (řádově statisíce kč ročně).

Celé srovnání naleznete v tomto souboru (MS Excel) -> Navrh_rozpoctu_srovnani_2015_2016

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | 2 komentáře

Zastupitelstvo projedná okružní křižovatku „Na rožku“

Příští středu (23. března 2016, 17:00 hod.) se v Domě zahrádkářů koná 7. zasedání obecního zastupitelstva s níže uvedeným programem. Zajímavým bodem jednání bude téma okružní křižovatky „Na rožku“, kdy bychom se měli od vedení obce dozvědět bližší informace o aktualním statusu tohoto záměru (na obrázku návrh okružní křižovatky z roku 2014)

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Okružní křižovatka
5. Směna pozemků parc. č. 81,/30 a parc. č.81,/31
6. Koupě pozemku parc. č. 1140/79
7. Volba členů kontrolního výboru
8. Zápisy finančního výboru
9. Dotace nad 50 tisíc Kč
10. Závěr

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Popelnice na BIO odpad zdarma – zatím jen v Ostravě

Nestálo by za pokus jednat s OZO Ostrava a nabídnout občanům Vřesiny stejnou službu? Nezaslouží si naši občané stejnou pozornost vedení obce? Možná by dostalo smysl i eurodotačněúřednické hnutí Zdravé město! Ostrava členem tohoto umělého útvaru sice není, ale stará se o zdraví svých občanů. Myslím příklad hodný následování.

http://www.ozoostrava.cz/aktuality/bio-popelnice-zdarma-100

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář