Otevřený dopis 8 zastupitelů

Vážení spoluobčané a kolegové zastupitelé,
vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se svoláním zastupitelstva obce Vřesina na pondělí 23.1.2017, cítíme za povinnost informovat Vás o nově vzniklých skutečnostech.
Zastupitelé za hnutí Otevřená radnice si byli vědomi, že současné problémy rady obce Vřesina, které vyústily až v neschválení rozpočtu na rok 2017, je potřeba urychleně řešit. Toto mělo být úkolem rekonstruované rady obce, která by nový návrh rozpočtu předložila po společné diskuzi občanům a zastupitelům. Z toho důvodu jsme dne 2.1.2017 zažádali o svolání zasedání zastupitelstva obce v co nejkratším možném termínu.
Paní starostka, v souladu se zákonem, využila daných lhůt a svolala zasedání zastupitelstva obce na poslední možný termín, tj. 23.1.2017. Bohužel v tomto nejzazším termínu se několik zastupitelů předem omluvilo a na zasedání nemůže dorazit. Jelikož věříme, že u tak závažného hlasování, jako je volba nových radních, musí být přítomni všichni zastupitelé bez výjimky, požádali jsme dne 16.1.2017 starostku obce o odložení námi svolaného zastupitelstva z tohoto nešťastného termínu, k čemuž jsme přiložili podpisy nadpoloviční většiny zastupitelů. Žádost o naleznete v příloze tohoto článku.
Vzhledem ke kvapně se blížícímu termínu svolaného zasedání zastupitelstva, výše uvedeným skutečnostem a zamítavé reakci ze strany vedení obce na naši žádost, bychom rádi občany informovali, že se my, v dopise uvedení a podepsaní zastupitelé, z pondělního zasedání omluvíme. Schůze zastupitelů tímto nebude usnášeníschopná a měla by být zrušena. V souladu se zákonem pak bude zvolen náhradní termín. Věříme, že naše nepřítomnost nebude využita k osobním útokům, kterým se nebudeme moci bránit.
Všem občanům se tímto za způsobené zmatky hluboce omlouváme a věříme, že celá záležitost bude dotažena do konce ku prospěchu naší obce na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

Vaši zastupitelé

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Článek do vřesiňaka od Petra Ličky

Vážení čtenáři Vřesiňaku,

jako vřesiňakovi mi nemohlo ujít, co se v naší dědině robi. Mám na mysli různé články a panflety, které se se již po několik dnů objevují. Všechno jsem si přečetl a bral jsem to za klasický politický boj, ale co je moc, to je příliš. Nejvíc mne ale zarazilo, že i dnes se najdou lidé, kteří napíší dopis se zcela zjevným urážlivým textem a nepodepíší se. Zvlášť když autor či autorka má zjevně básnické střevo a píše v rýmech. Tato zbabělost je přežitek z dob komunistického totalitního režimu, který pokroutil a zvráceně otočil morálku lidí. Ale to je jiná věc, kterou zde nechci dále rozebírat. Také mne mrzí, že redakce vresinaku.cz nezveřejňuje u některých článků jméno autora a jen napíše, že redakci je autor znám. Také toto počínání nepovažuji za korektní. Také já jsem před léty napsal článek o naší, v té době místostarostce, nyní starostce, který se nazýval ,, Místostarostka je zvíře´´ . Měl jsem tolik slušnosti, že jsem se podepsal, protože se za své názory nestydím a nejsem zbabělec, který se schovává za anonymitu.

Naša dědina je v rozpočtovém provizoriu, to isto ví všeci. Ani se nedivím, že ho zastupitelstvo neschválilo, bo abych pravdu řekl, nešlo se na něho dívat ani střízlivým okem. Spílání paní doktor, že potřebuje novou oficínu v jednotě je urážka všem podnikatelům a živnostníkům v dědině. Že jí obec chce vybudovat zázemí k podnikání za osm, či kolik miliónů je nehoráznost, zvrhlost, plýtvání a mám dojem, zda paní doktor se starostkou nejsou zcela při smyslech. Přece nelze soukromému subjektu postavit, či zrekonstruovat provozovnu, ať už se jedná o lékaře, řezníka, hospodského nebo třeba truhláře. A pokud ano, tak by mne zajímala výše nájemného v takových prostorách, kdy investice se pohybuje v řádech miliónů korun.

No a naši hasiči? Tak to je tež fajne! Nová zbrojnice? Tak to si starostka slušně řečeno stříkla do textilu! Chápu a nepopírám potřebu hasičské jednotky v dědině, ale takový luxus, když z drtivé většiny vřesinští hasiči likvidují bodavý hmyz, si dědina nemůže dovolit! Je všem jasné, že pomáhají při živelných pohromách a jiných mimořádných či kalamitních situacích, ale myslím si, že jsou důležitější a potřebnější věci! Jsem zcela přesvědčen, že by stačila rekonstrukce hasičárny a zabily by se dvě mouchy jednou ranou.

To co rozpoutala v obci starostka nemá obdoby! To že starostka lže a neplní své slovo jsem se zažil na vlastní kůži a přitom ze lži a podrazů nařkla jiné lidi. Jistě by mohl každý namítnout, že pro tak silná slova, když někdo někoho osočí a nazve ho lhářem a křivákem je třeba důkaz. Mám ho a nachází se přímo na obecním webu!! Od 29. Ledna 2014 se starostka, kdy v té době vykonávala funkci místostarostky, nebyla schopna vyplnit usnesení zastupitelstva číslo 20-5 (http://www.vresina.cz/e_download.php?file=data/editor/285cs_3.pdf&original=ZO-20-2014.pdf) Do dnešních vypjatých dnů nebyla schopna jako bývalý i současný představitel obce naplnit usnesení zastupitelstva a dostát svému slovu!

Vřešaci, taka je má zkušenost se starostkou, kdy sama špiní ostatní lidi a sama má máslo na hlavě. Vždyť poukazuje na jiné, sama robi guvno a vymyšla bykoviny! Škoda jen, že nebyla zvolena do teho senátu, tam by mohla ,,ležet na břuchu“ a v dědině byl pokuj, bo by vzala kuferek a beztak by bydlela v Praze!

Svůj názor, postoj a zkušenost vyjádřil 20. Ledna 2017 Bc. Petr Lička

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Vyjádření místostarosty obce pana Pavla Pokorného

Vážení spoluobčané,

v poslední době se množí osobní ataky, obvinění a urážky směřované vůči mé osobě a funkci, kterou jako místostarosta v obci vykonávám, zejména ze strany starostky obce Ing. Michaely Roubíčkové. Přesto, že jsem nechtěl situaci hrotit a na takové přízemní způsoby reagovat, současný, již neudržitelný stav věcí mne k tomu donutil.

Paní starostka začala štvavou kampaň pod záminkou rozpočtového provizoria. Ona a její spolupracovníci šíří poplašné zprávy a zastrašují občany nefungující školkou a školou, nemožností realizovat investiční akce, kde o smyslu některých lze právem diskutovat a nekorektně argumentuje nemožností čerpat dotace. Řada těchto tvrzení splňuje dle mého názoru již skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy. Současná situace bohužel dospěla tak daleko, že jsou mně a dalším občanům Vřesiny zasílány dokumenty obsahující přímé výhrůžky na mou osobu a nepravdivá tvrzení o mně. Nechci Vás obtěžovat jejich výčtem, či citací, přesto pro důkaz tohoto lze do nich nahlédnout na webu www.vresinak.cz, kde mi bylo umožněno zveřejnit tento dopis i s ukázkou toho, kam až se někteří lidé neštítí zajít (pozn. redakce: ukázka ZDE).

Pokud by paní starostce opravdu šlo o napravení chyb souvisejících s projednáním rozpočtu, svolala by zastupitelstvo v nejbližším možném termínu. Velmi podstatné v této věci je to, že starostka obce obdržela od části zastupitelů oficiální žádost o svolání zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích již před koncem roku 2016 a jeho přijetí bylo pak oficiálně potvrzeno 2. ledna 2017. Přesto je svoláno zastupitelstvo až na pondělí 23. 1. 2017 (tj. nejzazší možný termín).

V mé snaze reagovat na tyto útoky na obecním webu mi však bylo zabráněno, přesto, že jsem o to písemně žádal jak starostku, tak její asistentku. Musím proto bohužel konstatovat, že starostka obce zneužila obecní web pouze pro svá jednostranná vyjádření a obvinění.

Za věcmi, které jsem pro naši obec udělal, si pevně stojím a nenechám se nikým zastrašovat a křivě obviňovat. Věřím, že výsledky mé práce pro obec jsou vidět a že se ani Vy občané, ani Vámi zvolení zastupitelé nenecháte zastrašit. Mou snahou vždy bylo a je, aby se nám všem žilo ve Vřesině dobře.

Ve Vřesině 19. 1. 2017

Pavel Pokorný, místostarosta

Celý tento dopis včetně podpisu si můžete prohlédnout ZDE.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Názor občana na starostku a práci současného vedení obce

Naší redakci přichází každý den nějaký podnět občanů ke zveřejnění. Cítíme jako povinnost nestranného média toto zveřejňovat.

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

momentální situace na obecním úřadě připomíná více dětinské handrkování o píseček, než samotné vedení. Rozhodování o investicích, respektive žádosti o dotace a následovné schvalování rozpočtu obce bych přisoudil ke knize Ondřeje Sekory – Kronika města Kocourkova.

Jelikož mi není dění v naší obci lhostejné, chtěl bych se zamyslet nad pár …. Co naše obec vlastně potřebuje? Dle mého se jedná o vedení, které za obec dýchá, musí zde být lidé, kterým nejsou občané lhostejní. Vedení, které bude chtít naslouchat svým občanům a dle toho také jednat a rozhodovat. V případě, že se stane nějaká havárie či nějaký „průser“ (spadne elektrické vedení, vznikne havárie v kanalizaci či jinde), nebude řešit jako první výběrová řízení a dotace jak na tom ušetřit, ale bude se snažit řešit problém tak, ať občané mohou pohodlně a spokojeně žít. Já chci ve vedení praktického člověka  a ne teoretiky, kteří jen mluví.

Tímto reaguji na krásné prezentace paní Roubíčkové. Paní Roubíčková se vážně pěkně a evidentně se i ráda poslouchá. Bohužel ji praxe uniká. Horší na tom je, že naslouchat svým občanům neumí, nejspíš ani nechce. Za její působení ve funkci starostky vyvíjela nejvíce aktivity na začátku svého mandátu starostky, kde se ráda zviditelňovala při jakékoliv příležitosti. Což by ani nebylo tak špatné, kdyby veškerou práci za ni neodváděli jiní.  Ať už se jedná o sportovní den, den obce, či rozsvícení Vánočního stromu, kde svařák paní starostky byl vařen v rukách paní kuchařek.  Paní starostka pak akorát zkasírovala zisk.

Nyní se nacházíme v období, kdy paní starostka znovu začala vyvíjet jistou aktivitu. Začalo to odvoláním nepřizpůsobivého radního, který dle jejího názoru musí plnit vůli královny a nesmí mít vlastní názor, či ani sám hlasovat. Bohužel její podlost navíc klesla hluboko ke lžím a pomluvám, kde svádí své chyby na jiné. Je pochopitelné, že se snaží očistit své jméno, ale nepochopitelné, že chce pošpinit jiné.

Těchto špinících dopisů bylo v tuto chvíli na mě až příliš. Vadí mi, že o vedení v obci rozhoduje naplavenina, která se zde přestěhovala. O obci ví jen to, že je zde starostkou. V obci, kde ji nic nedrží a kdyby ji to kariéra dovolila (kandidatura do senátu), šla by. Bohužel nebyla zvolena.

Přesto jsem si jist, že ve vedení obce, v těch zbylých 14 lidech, v těchto 14 zastupitelích se najdou lidé, najdou občané Vřesiny, Vřešáci, Vřesiňáci, prostě srdcaři, kterým obec není lhostejná.

Já Vás tímto prosím, žádám Vás, ujměte se vedení, protože tohle se nedá snášet !!!

Stupidit už bylo dost.

Ve Vřesině 19.1.2017

Redakci je jméno autora známo.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis pana Tomáše Bjačka

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané Vřesiny,

v minulých dnech byl do vřesinských domácností doručen Dopis občanů Vřesiny. Obsahově je v rozporu s informacemi uvedenými v posledním vydání Vřesinských novin, kde je jako autorka uvedena paní starostka Roubíčková. Informace v dopisu jsou poměrně závažné, ovšem na jejich věrohodnosti ubírá fakt, že dopis je takřka anonymní. Předpokládám, že dopis někdo sepsal. Podpis Občané Vřesiny je v tomto případě, dle mého názoru, zcela nedostačující. Zajímalo by mne (a pevně věřím, že nejen mne), kdo je autorem onoho dopisu. Zaroveň si myslím, že by měl být autor (popř. autoři) zveřejněn na webových stránkách obce a na webu vresinak.cz, kde je text dopisu k dispozici.

Tomáš Bjaček, občan Vřesiny

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis paní Mgr. Mileny Sachové

Vážené dámy, vážení pánové,

po vyslechnutí názorů některých našich spoluobčanů, chci stručně, vážně i s nadhledem  objasnit, že ekonomické zákonitosti platí také v oblasti zdravotnického podnikání. Spoluobčané správně  požadují kvalitní zdravotnické  služby, ale už nedovedou rozlišit formu vzniku těchto služeb, a také  by nemuseli rozumět důvodu neschválení rozpočtu zastupiteli.

Dle obecných pojmů ekonomiky jako vědy,  podnikatel  zřizuje podnik, nese rizika, patří mu dosažený zisk a je povinen uhradit závazky ze ztráty.  Cílem a smyslem podnikání je dosahovat zisk.

Jestliže Vřesina využije (ze Zákona o obcích)  možnosti vzniku vlastního zdravotnického zařízení, všichni zdravotničtí pracovníci budou zaměstnanci  obce, masírovaní lázeňští hosté budou  reflektovat na ceník služeb v korunách, pak  ať obec zajistí  adekvátní budovu,  poskytne  prostory  a personální, technické a věcné vybavení zdravotnického střediska.

Pokud nebude výše popsané, pak by podnikatelé, kteří jsou občany Vřesiny,  mohli po obci chtít, ať jim zajistí prostory, vybaví je zbožím, zdroji a ještě dotuje mzdy zaměstnancům. Beru v úvahu vzácné zdroje, tj. vysoce specializovanou a kvalifikovanou  práci.

Aby nebyl můj příspěvek nějak  pejoratizován, podotýkám, že předchozí větou nemyslím výrobu např. kolečkových bruslí, nebo točení piva v  hospodě naproti obecního úřadu, byť pro mnohé záslužné a potřebné.  Ale je  docela možné, že by si někdo chtěl zahrnout do  výše uvedeného  výrobu lavorovice z  nekvalitní palírny a výrobu rachejtlí, včetně zkušebního odpalování, aby občané oslepli, ohluchli, a potom z toho zblbli.

A proto, vážené zastupitelky a  vážení zastupitelé občanů Vřesiny,

přečtěte si povinnosti a práva zastupitele a uchopte problém. Číst je tak snadné a problém uchopit lze také.

Máte krásnou obec, úžasnou školu, školku, školní kuchyni, knihovnu. Vodní skauty.  Akční hasiče, kde se něco děje, hned jsou tu. Rybáře a jejich závody a perfektní ceny pro dětské vítěze. Na podzim máte draky, ale na nebi.  Myslivce a vůni guláše. Tenisové družstvo, které již hraje oficiální soutěže tenisového svazu. Pány trenéry a kluky fotbalisty, hokejisty, futsalisty.  Spoustu dalších, kteří pro obec mnoho znamenají.

A také ty, kteří si říkají Klub důchodců -  akčnosti, organizátorských schopností, životních zkušeností, soudržnosti a elánu mají na rozdávání.

Pro koho?

S pozdravem
Mgr. Milena Sachová
12. leden 2017, Vřesina u Bílovce

email:  sachovamilena@seznam.cz

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 11. jednání zastupitelstva obce

Starostka Ing. Michaela Roubíčková svolala jednání zastupitelstva obce zcela nestandardně na pondělí 23. ledna, 17.00 hodin v Domě zahrádkářů. Jednání zastupitelů bývala totiž vždy ve středu.

Toto jednání mělo být navíc mimořádné, jelikož o to, jak ukládá zákon, písemně požádalo 5 zastupitelů za Otevřenou radnici ve Vřesině na začátku ledna. Jestli je za tímto nějaký účel, proč starostka svolala jednání na pondělí a ne jako mimořádné, si musí každý odpovědět sám.

Návrh programu jednání:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zastupitelstvo obce Vřesina odvolává dle § 84 odst. 2 písmene m) zákona 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů pana/paní ……………………………….. z rady obce Vřesina.
5. Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostou obce Vřesina pana…………………………..
6. Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina pana/paní…………………………….
7. Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady obce Vřesina pana/paní…………………………….
8. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Skutečnost o rozpočtovém provizoriu

V sobotu jsem pomocí e-mailu žádal paní starostku o zveřejnění tohoto příspěvku na stránkách obce. Jelikož do této chvíle nemám z její strany žádnou odezvu, žádám ji o to znova a zároveň prosím o zveřejnění na blogu Vřesiňak.

Jelikož se v pátek 6. ledna objevil na obecním webu článek o tom, že v mateřské škole a školce vlivem rozpočtového provizoria budou patrně po tmě. Zveřejňuji zde odborný výklad, co pro obec rozpočtové provizorium znamená a jaká je role zastupitelstva.

Tímto nabádám hlavně paní zastupitelku Marcelu Kudelovou, aby si tento materiál prostudovala a upustila od šíření manipulativních, tendenčních, poplašných zpráv.

Odborný výklad rozpočtového provizoria naleznete ZDE.

Ing. Martin Lička, zastupitel který nezvedl ruku pro rozpočet

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis velitele dobrovolných hasičů Vřesina

Naše redakce obdržela otevřený dopis od velitele vřesinských hasičů, pana Stanislava Drasticha a můžete si ho přečíst pod tímto textem. Celá situace kolem rozpočtového provizoria vzbudila na obci velké vášně a vše může vyřešit jedině naše obecní zastupitelstvo, ale proč ho starostka obce ještě nesvolala?

Vážení zastupitelé, radní a občané obce Vřesina,

V jednotce SDH Vřesina působím již přes 18 let, kdy za dobu mého působení jednotka zasahovala u mnoha mimořádných událostí a pomohla mnoha občanům nejen obci Vřesina v těžkých chvílích. Chtěl bych Vás tímto dopisem požádat o podporu u připravovaného projektu výstavby hasičské zbrojnice. JSDH, za kterou zde píši v letošním roce oslaví 125 let od svého založení. Prostory, kterými tato jednotka disponuje jsou z 50 let. minulého století. Tyto prostory jsou technicky zastaralé a vlivem opakovaně odkládaných rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice v havarijním stavu. Toto tvrzení se potvrdilo opakovaně při obměně vozidel, kdy v prvním případě musela být snížena podlaha zbrojnice o půl metru tak, aby daný typ vozidla bylo možno zde umístit. V druhém případě se muselo od projektu odstoupit úplně, jelikož už nebylo možno provádět žádné úpravy budovy pro stání dalšího vozidla z důvodu možnosti narušení statiky.

Ze strany JSDH byly opakovaně vznášeny požadavky na rekonstrukci zbrojnice tak, aby odpovídala potřebám jednotky, ale až v roce 2016 jsme byli vyslyšeni a dostali jsme možnost podílet se na přípravách projektu výstavby nové zbrojnice spolu-financované Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu „výzvy č.36 – Stanice integrovaného záchranného systému“. Tento projekt by připravil moderní a bezpečné zázemí pro členy jednotky, tak, aby mohli řádně plnit své úkoly při mimořádných událostech.

Rovněž bych rád pozval členy zastupitelstva, rady obce i občany obce Vřesina, aby se přišli osobně seznámit se skutečným stavem hasičské zbrojnice, a to 15.01.2017 od 17:00 hodin.

Stanislav Drastich Velitel JSDH Vřesina

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Jednoduchá rada naší radě obce!

Na našem obecním webu se setkáváme s neobvyklou aktivitou naší paní starostky, tolik sdělení občanům během posledních pár dnů nikdo v minulosti od dlouhodobě mlčící rady a starostky obce nečekal!

Najednou se dozvídáme jednostranná obvinění místostarosty paní starostkou (TOP 09), sebechválu zdravé zbylé části rady jak to myslí dobře a jsou si jistí svým posláním.

Minulost se opakuje, snaha o protlačení pochybných dotačních projektů, zadání co nejrychleji projektů k získání dotací a projektů k celkům, kde není jisté financování, ale to nevadí, splníme! Splníme co jsme si usmysleli a někomu možná i jeho rozpočet a pseudopodnikatelsko dotační zisk. Však to nevadí, přece máme kouzelné slovo dotace!

Ale ty primárně musí vytvořit občané, ze svých daní a věříme, že doba, kdy někdo věřil tomu, že nás to  nic nestojí už je pryč.

Kdo ještě pochybuje, může se jít podívat na dotační zázrak ve Vřesině, Prachožrout, cena přes 2,7 milionu (cena BMW 7 nebo Mercedes S Klasse), využití každý vidí. Profituje jen firma, která to obci Vřesina prodala….

A tak je to s každou dotací, kdy není dopředu rozmyšlen projekt, jeho prospěšnost a ekonomická návratnost.

A o tom je práce starostky, rady a zastupitelstva, ne strašení, že nemůže rada a starostka nic dělat. Může a mnoho, například bezodkladně svolat zastupitelstvo a tam věci řešit jak se mají, ne jednostranným svalováním viny na své členy.

Obec může nadále normálně pracovat, jen naštěstí rozpočtové provizorium brání neuváženému utrácení peněz.

Zastupitelstvo je orgán, který může věci vyřešit!

členové místního sdružení ODS Vřesina

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Tajemství superkrátkého zastupitelstva obce odhaleno!

Historicky nejkratší zastupitelstvo obce (15 minut), o třech bodech, kde nebyla připuštěna ani diskuze s občany mělo svůj důvod!

Naše milá starostka musela na kulturní akci do Opavy, kterou iniciovala její strana TOP 09! Předvolební aktivitě podřídíme vše, heslo TOP 09!

Proto není čas na řešení problémů obce, diskuzi s občany…..V naší obci je přece vše v pořádku, skoro jako v té nesmrtelné písničce pana Lasici a Satinského.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Cestování časem se stává realitou

Při pročítání zápisů rady obce Vřesina, zveřejněné na internetových stránkách obce, jsem zjistil úžasnou věc.

Rada naší obce, v ústraní, bez ovací předních fyziků světa, bez ambicí o Nobelovu cenu, objevila to co bylo realitou pouze v žánru Scifi.

DÁMY A PÁNOVÉ RADA OBCE CESTUJE ČASEM!

Jak jinak lze vysvětlit usnesení rady obce č. 34/2016 ze dne 14.3.2016, kdy pod bodem 34/314 Rada obce jednomyslně schvaluje program 7. zasedáni zastupitelstva obce Vřesina, které se uskuteční dne 16.12.2015.

Tímto vedení naší obce gratuluji a děkuji že tento přelomový objev lidstva používá pro dobro a blahobyt naší vesnice.

Ing. Martin Lička

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Pozvánka na 10. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 14.12. od 17:00 hod. proběhne v Domu zahrádkářů jednání zastupitelstva obce s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Rozhodnutí o návrhu na změnu územního plánu Vřesina
5. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu Vřesina
6. Zpráva o činnosti rady obce za rok 2016
7. Rozpočtové opatření č. 11/2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2017
9. Dodatek č. 1 k Programu rozvoje obce
10. Koupě pozemku parc. č. 291/2
11. Koupě části pozemku parc. č. 81/3
12. Směna pozemků mezi obcí Vřesina a Statutárním městem Ostrava za účelem stavby s názvem
„Cyklostezka W Krásné Pole – Poruba“
13. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 581/3 před č. p. 81
14. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z rozpočtu obce Vřesina
15. Zápisy finančního výboru
16. Zápisy kontrolního výboru
17. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Obec Vřesina se chce stát podnikatelem ve zdravotnictví!

Jak jinak si vysvětlit investici obce do výstavby zdravotnického zařízení za 8 050 000 Kč?

Jak asi stanoví pronájem následnému podnikateli ve zdravotnicví (jistě bude veřejná soutěž na pronájem) v takto zrekonstruované budově, aby alespoň pokryl investiční výdaje obce?

Aby se investice obce vrátily (10 let je normální doba) jen bez úroků a odpisů (už to je svým způsobem charita) by musela obec stanovit nájemné podnikateli ve zdravotnicví (třeba obvodní lékař) cca 70 000 měsíčně. V komerční sféře nic neobvyklého, ale kalkuluje rada obce s veřejnými penězi jako by byly jejich? Dozvíme se to na zastupitelstvu obce?

Srovnali jsme návrh rozpočtu pro rok 2017 s loňským návrhem a výsledek si můžete prohlédnout zde (MS Excel): Návrh_rozpočtu_srovnání_2016_2017

V tabulce níže jsou uvedeny plánované výdajové položky, které byly navýšeny oproti plánovaným výdajům v roce 2016.

Výdaje_navýšení_2016_2017

Martin Staněk, Jan Fučík

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Poprvé v novodobé historii nemá Vřesina schválený rozpočet obce a je v rozpočtovém provizoriu

Rada obce reprezentovaná starostkou obce za TOP 09 nebyla schopna na zastupitelstvu obce přesvědčit zastupitele o správném a věcném návrhu rozpočtu na rok 2017 a ti jej hlavně pro nedostatek informací k jednotlivým položkám rozpočtu a celkové neinformovanosti radou obce o koncepci a záměrech jako celek zamítli.
Musí se proto svolat mimořádné zastupitelstvo v příštím roce a tam znovu jednat o podobě rozpočtu na příští rok.
Otázka pro občany je jednoduchá, na činnost zastupitelstva obce (tak se jmenuje položka rozpočtu a z převážné části je vydána na plat uvolněných zastupitelů ) vydala obec (tedy my všichni) 1 518 000 Kč za rok, to je 126 500 Kč na měsíc a přesto výsledkem je obec v rozpočtovém provizoriu.
Není důvod zde popisovat vše, co na činnost rady na zastupitelstvu padlo, výsledkem je tento tristní stav.
Pro uklidnění občanů je třeba poznamenat, že rozpočtové provizorium v žádném případě není problém pro běžný chod obce (tím vždy straší politici, když chtějí urychlit něco, co není košer), je problém pro budoucnost, protože chybí jasná vize, kudy se obec v budoucnu vydá. A to byl důvod, proč 7 zastupitelů takto vyjádřilo své NE radě obce (2 zastupitelé se zdrželi a 6 bylo pro).
Martin Staněk
Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Veselé Vánoce a štastný nový rok 2017!

Rubriky: Různé | Napsat komentář

Opravdu řídí starostka obce vše transparentně a řádně?

Finanční výbor zastupitelstva obce zveřejnil zápisy svých kontrol, kde upozorňuje na několik nesrovnalostí s veřejnými zakázkami, které zadávala starostka a rada obce. V zápise č. 13 uvádí finanční výbor toto:

„FV má zato, že rada obce a starostka nepostupovala v některých případech s péčí řádného hospodáře a mnohé zakázky mohly být pro obec pořízeny výhodněji: Takový postup umožnila nová ,velmi benevolentně nastavená Vnitřní směrnice č.2016/1 se zmatečným datem platnosti od 11.2.2015 v čl. 7 ( správně 2016). Také administrativní úkony obce vykazují v některých případech značné nedostatky.”

Celý zápis si můžete přečíst zde.

Zdroj: www.vresina.cz

Jan Fučík, Martin Staněk

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Reakce občanů na vyjádření starostky obce a paní doktorky

Naše redakce obdržela prosbu od občanů Vřesiny, kteří nás požádali o zveřejnění jejich reakce na nedávná vyjádření starostky obce Ing. Roubíčkové a otevřený dopis paní MUDr. Matheislové. Vyjádření starostky i otevřený dopis najdete na stránkách naší obce (vresina.cz). Pozn. redakce 11.1.: Oba texty byly z obecního webu smazány, ale nám se je podařilo vypátrat v google archivu a můžete je najít zde: Vyjádření starostky, Otevřený dopis paní MUDr. Matheislové.

Dopis občanů Vřesiny si můžete přečíst ZDE.

Autoři si nepřáli být jmenováni, ale redakci jsou jejich jména známa.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny