Prodloužená Rudná má zelenou!

MS Deník dnes zveřejnil informaci týkající se posouzení vlivu stavby Prodloužené Rudné na životní prostředí (tzv. EIA), jehož výsledkem je kladné stanovisko a z hlediska ochrany životního prostřední dokončení stavby již nic nebrání. „Padly všechny formální překážky k zahájení vyřizování stavebního povolení a může pokračovat i proces vyvlastnění pozemku, což je to jediné, co stavbu blokuje,“ dodal hejtman kraje Ivo Vondrák.


Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/potvrzeno-prodlouzena-rudna-dostala-zelenou-20171130.html

Rubriky: Různé | Napsat komentář

Pozvánka na 16. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 6. prosince v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Schválení dotace Kostelní jednotě na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
6. Schválení dotace FC Vřesina na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
7. Návrh rozpočtu na rok 2018
8. Záměr prodeje pozemků – Strž
9. Obecně závazná vyhláška – požární řád
10. Obecně závazná vyhláška o školském obvodu
11. Stanovení výše stočného na rok 2018
12. Bezúplatný převod podílu pozemku parc. č. 261 k. ú. Vřesina u Bílovce
13. Rozpočtové opatření
14. Schválení odměn dle NV č. 318/2017 Sb.
15. Nařízení odvodu z odpisu pro ZŠ a MŠ Vřesina
16. Zápis finančního výboru
17. Zpráva o činnosti rady obce za r. 2017
18. Závěr a diskuze
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Finanční výbor: Došlo k pochybení ze strany bývalé starostky

Finanční výbor obce Vřesina přednesl na posledním jednání zastupitelstva výsledky provedených kontrol a u jedné z nich zazněla velice důležitá informace, nebot´ bylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pochybení se měla podle finančního výboru dopustit bývalá starostka za TOP09 Ing. Michaela Roubíčková, PhD.

O co se přesně jedná? Citace ze zápisu jednání obecního zastupitelstva:

„Kontrola zadání a provedení revitalizace parčíku u hasičské zbrojnice – jednalo se především o firmu Rudolfová, vyčísleno zhruba na 590 000 Kč, rozhodnutí o výběru firmy, která revitalizaci měla provádět, mělo být rozhodnutím rady obce, nikoli Ing. Roubíčkové, jak bylo v tomto případě. Zde podotýká (Ing. Nedělník, pozn. redakce), že došlo k pochybení ze strany bývalé starostky a postup nebyl správný. Části projektu byly záměrně rozděleny, aby nepřesáhly částku 500 000 Kč. Tímto došlo k porušení zákona o veřejných zakazkách a vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek.”

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Stanovisko vlivu prodloužené Rundé na životní prostředí bude vydáno do 30-ti dnů

MS Deník zveřejnil informace ze včerejšího veřejného projednávání dopadů prodloužené Rudné na životní prostředí, kde se údajně strhla i emotivní debata ohledně spolu Skalka, které blokuje dostavbu této silnice. Na projednávání se nikdo z tohoto spolku bohužel nedostavil. Důležitou informací ovšem je, že dopady nové silnice nebudou životnímu prostředí vadit a oficiální stanovisko bude vydáno do 30-ti dnů.

Deník dále uvadí, že na pozemku o délce 414m, který blokuje dostavbu věcnými břemeny, probíhá vyvlastňovací řízení.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Poděkování voličům

MS ODS Vřesina děkuje všem spoluobčanům za daný hlas ODS. Tímto i vyjádřili důvěru v demokracii a občanskou společnost v naší zemi. Velmi si toho vážíme.

Za MS ODS Vřesina Martin Staněk a Jan Fučík

Rubriky: Různé | Napsat komentář

Neúnosný stav dopravní situace v okolí Mešnické ulice a ulice Osvobození!

Naše redakce dostala od občanky obce paní Šárky Bitomské žádost o pomoc a vyvinutí tlaku na vedení obce, které i podle našeho názoru dlouhodobě neřeší velmi nepříznivý dopravní stav v obci a nadměrnou zátěž hlukem kolem ulice Mešnické a Osvobození.

Obě ulice jsou velmi poškozeny dopravou a hluk, který se z výtluků a prasklin ve vozovce šíří je již za hranou snesitelnosti. Samozřejmě k tomu přispívá i obecné nedodržování dopravních předpisů (naši strážníci plní kasu v Klimkovicích:-) a nezájem PČR tuto situaci řešit. Je úsměvné, že naši strážníci něco naší starostce nedoporučují a mají obavy o rozjezdy aut v zimě…. nakonec vyjádření obce je připojeno pod tímto článkem.

Na minulém zastupitelstvu obce byl vznesen dotaz na obecní radu, zda obec vůbec požaduje po vlastníku komunikace opravu a zda požaduje u takto vytížené komunikace úpravu tzv. bezhlučným povrchem. Pan Augustin odpověděl: „bylo by to drahé“ (nebylo, zní odpověď a i kdyby bylo, je to pro občany pane místostarosto!).

Paní Bitomská není spokojena s odpovědí obce (oba dokumenty jsou k nahlédnutí pod článkem) a my taky ne.

Vyzýváme tímto paní starostku, aby řešení tohoto problému zařadila na nejbližší zastupitelstvo a tam se věc řádně projednala a našla se cesta k řešení problému, který naše občany trápí nad míru únosnosti!

ODS Vřesina nabízí obci pomoc v řešení tohoto problému svou aktivní účastí při hledání řešení.

Děkujeme paní starostce dopředu za rychlé řešení situace, kterou samozřejmě zdědila po minulém vedení obce.

Žádost o řešení dopravní situace ve Vřesině

Stanovisko obce Vřesina

Za MS ODS Vřesina Martin Staněk a Jan Fučík

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Proč platíme za odvoz domovního odpadu více než v okolních obcích?

Vážení spoluobčané,

v současné době jsme všichni dostali do schránek účet za odvoz domovního odpadu. Napadlo Vás taky, proč se v naší obci platí tak hodně? Na stránkách naší obce je jen pozůstatek po odvolané starostce – ceník roku 2016 (http://www.vresina.cz/obcan/zivotni-prostredi/).

V porovnání s okolím platíme skutečně násobně více (například Krásné Pole platí 498 Kč za občana ročně). Když k tomu připočítáme cenu za odvoz bio hmoty (hnědý kontejner), který je v okolí Vřesiny zdarma, stává se náš odpad již zajímavou nákladovou položkou nemovitosti. Cena za rok tak dosáhne u domácnosti, která konzumuje 1x týdně odpad a jednou za 14 dní bio hmotu částku přesahující 4000 Kč.

Zamyslel se někdo, jak bývalá starostka k takovýmto cenám přišla, jak jednala s OZO a odmítala jednat o ceně za bio hmotu? Zajímavé je, jak se ex starostka p. Roubíčková stavěla negativně k návrhům občanům – http://vresinak.cz/bio-popelnice-zdarma-nazor-obcana/.

Nestálo by novému vedené obce za to sdělit občanům, jak jedná o ceně za odvoz domovního odpadu, z čeho se skládá cena? Proč místo přemýšlení o mnohdy nesmyslných dotačních projektech nedotuje své občany přímou dotací do ceny odvozu domovního odpadu? V rozpočtu obce se na to peníze najdou. Krásný příklad jsou Teplice a názor jejich starosty Kubery – občan neplatí za odpad nic, platí si to v daních! Přispělo by i ekologii mnohem více, než hurá akce typu Ukliďmě Česko….(samozřejmě by ale nebyly fotky na sociální síti s dotyčnými v popředí :-) ).

Za naše místní sdružení ODS Vřesina můžeme občanům slíbit, že tohle téma jistě na dalším zastupitelstvu jako občané otevřeme.

Martin Staněk, Jan Fučík

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce

Ve středu 6. září v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 2/2017
6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
7. Program rozvoje obce na období 2015-2020
8. Rozpočtové opatření
9. Zápisy kontrolního výboru
10. Zápisy finančního výboru
11. Závěr

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Vážná zjištění finančního výboru k hospodaření odvolané starostky obce!

Na obecním webu jsou uvedeny zápisy z kontrol provedené finančním výborem obce. Pro všechny občany by to mělo být povinné čtení, jak rada obce vedená bývalou starostkou vedla naši obec a obecní hospodaření.

Protože kauz je opravdu mnoho, doporučujeme občanům si tyto alarmující zápisy přečíst a hlavně přijít na další zastupitelsto (pravděpodobně se bude konat v září) a na něm požadovat po bývalé starostce velmi konkrétní odpovědi na nesrovnalosti v hospodaření obce a uzavírání nevýhodných smluv, včetně placení takzvaně za nic a kdoví komu.

Odkaz na zápisy ZDE (zápisy 15-18)

Jen namátkou za co bývalá starostka platila a obec asi mnohdy i nadále platí :

 1. Kauza Mapový server GPlus s.r.o. – obec platí za něco, o čem nikdo netuší proč a navíc většina zde placených funkcí je zcela zdarma k dispozici každé instituci i občanovi.
 2. Kauza proplácení prací administrátora IT obce , velmi výživné, placení bez řádného převzetí prací, bez rozpisu provedených prací a jejich kvantifikace, proplaceno cca 192 000 KČ…..
 3. Kauza SMILEFISH s.r.o. zcela zbytečné vyvedení peněz z obecního rozpočtu za práce, které obec nemá vykonávat a nemá za ně platit !!! firmně založené v únoru 2016 již v březnu 2016 naše rada obce reprezentovaná bývalou starostkou podepsala smlouvu na práce, které obci nepřísluší vykonávat a má je odvádět dodavatel prací, kterému obec platí. Stálo nás to 80 246….

Atd atd., viz odkaz na stránky obce, je toho mnoho a za mnoho peněz.

Milí spoluobčané, ptejte se kandidátky do poslanecké sněmovny za TOP 09 proč tak konala!

Za MS ODS Vřesina,

Martin Staněk a Jan Fučík

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Pozvánka na 14. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 28. června v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Schválení účetní závěrky
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
7. Rozpočtové opatření č. 3/2017
8. Prodej pozemků parc. č. 295/2 297/2 k.ú. Vřesina u Bílovce
9. Vyjádření pověřených osob dle bodu programu z 13. ZO
10. Zápisy KV
11. Zápisy FV
12. Závěr

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Nové vedení obce zveřejnilo návrh opraveného rozpočtu na rok 2017

Nová obecní rada tento týden zveřejnila návrh opraveného rozpočtu na rok 2017.

Na straně příjmů došlo pouze ke kosmetickým úpravám a plánované příjmy byly zvýšeny o 181 000 kč díky vyšším neinvestičním transferům ze státního rozpočtu. Strana výdajů doznala mnohem větších změn a mezi ty největší patří tyto:

 • Silnice   +1 460 000 kč
 • Ostatní záležitosti poz. komunikací   -3 310 000 kč
 • Ostatní činnosti ve zdravotnictví   -3 540 000 kč
 • Sběr a svoz kom. odpadů   -3 540 000 kč
 • Požární ochrana   -3 250 000 kč

Celkově klesly plánované výdaje na 42 392 108 kč, tedy o rovných 12 007 892 kč oproti původnímu návrhu bývalé rady. Rozpočtová položka obecní policie zůstala stále stejná (2 136 000 kč), ale podle zákulisních informací probíhají jednání s Klimkovicemi o možnostech omezení služby našich strážníků na území města Klimkovic.

Plánovaná investice do nového zdravotnického střediska klesla téměř na polovinu, ale stále se jedná o poměrně velkou částku, kterou obec zamýšlí investovat do nemovitosti, jenž má být využívána pro podnikatelské aktivity lékařů. Nové vedení obce by mělo jasně specifikovat návratnost těchto veřejných prostředků, jelikož právě tato investice byla jedním z hlavních důvodů pro odvolání bývalé rady obce.

Detailní porovnání návrhu rozpočtu bývalé a nové obecní rady si můžete prohlédnout zde (MS Excel)

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 15. března 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva, kde se bude mimo jiné schvalovat rozpočet na rok 2017. Program jednání je následující:

 1. Zahájení, slib nového zastupitele
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení rozpočtu na rok 2017
 6. Schválení dotací spolkům a sportovním organizacím
 7. Koupě pozemku p.č. 291/1 k.ú. Vřesina u Bílovce od paní Zemanové
 8. Koupě části pozemku 81/3 k.ú. Vřesina u Bílovce od pana Martina Bzonka
 9. Volba předsedy KV
 10. Určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti
 11. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 a 2019
 12. Stanovení výše odměn předsedy KV a nového zastupitele
 13. Diskuse
 14. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017

Zastupitelstvo obce v čele s novou radou obce schválilo rozpočet na rok 2017 a obec již tak není v rozpočtovém provizoriu. Opoziční zastupitelé nešetřili kritikou vůči nové koalici a také bývalému starostovi Ing. Jiřímu Kopeňovi, který nyní figuruje jako poradce obecního úřadu.

Videozáznam z jednání zveřejnil informační web iVřesina.cz:

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 26. dubna v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu
6. Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k. ú. Vřesina u Bílovce a 297/2 k. ú. Vřesina u
Bílovce
7. Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vřesina a městem Klimkovice
k zabezpečení úkolů obecní policie.
8. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Bílovecko
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
10. Koupě pozemku parc. č. 291/2 k. ú. Vřesina u Bílovce
11. Schválení konceptu zdravotního střediska
12. Zápisy KV obce
13. Zápisy FV obce
14. Volba člena KV
15. Směrnice rady o veřejných zakázkách malého rozsahu
16. Úkoly pro FV a KV
17. Zpráva o činnosti rady obce
18. Diskuze
19. Závěr

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Videozáznam z 13. zasedání obecního zastupitelstva

Zdroj: iVresina.cz

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář