Echo z Hlavní 24

Zdravím všechny čtenáře Vřesiňaka,

je za námi druhé zasedání rady obce Vřesina. Jsem rád, že se daří naplňovat volební program ODS Vřesina a to hlavně v dopravě. Již mohu občanům Vřesiny oznámit, že na přechodné období ( od 9. prosince do 8. června 2019 ) přibude nová autobusová linka společnosti Transdev. Tato linka, by měla mít číslo 676 a bude jezdit mezi Vřesinou a lázněmi na Hýlově. Je také dobrou zprávou, že bude jezdit třikrát denně. z toho vyplývá, že přes Vřesinu budou jezdit celkem tři autobusové linky. Když už jsem načal téma dopravy, tak je nutno zmínit, že pan starosta Kopeň začal jednat s DPMO o možnostech lepší a levnější dopravy tramvajové linky číslo 5. Také je velmi pozitivní, že v obci bude investováno něco mezi 5 – 7 miliony korun do nových chodníků ( k hřišti, do Poruby ), do oprav chodníků ( ulice Hlavní, Na Potůčku ), nových přechodů pro chodce a do oprav stávajících komunikací.

Rada obce také dokončila a vyhodnotila výběrové řízení na pořízení projektu rekonstrukce kanalizace. Musely býti prověřeny reference projektanta a to vše pod bedlivým dozorem předsedy kontrolního výboru pana Džanaje. Byla to pro mne zajímavá zkušenost, jelikož nabídky se pohybovaly mezi 450 000,- až po 1 650 000 Kč. Vítěz bude jistě brzy zveřejněn.

Byly řešeny běžné záležitosti nutné k chodu obce jako žádost o kácení stromu, který ohrožuje zdraví a majetek, výzvy na asistenta/asistentku starosty obce, výzva na volné místo obecního četníka a další. Jak již asi všichni víte, do obecního automobilu, který využívá obecní četnictvo, zezadu narazil další vřesiňak. Pojišťovna vyhodnotila, že oprava automobilu bude stejná jako jeho hodnota. Proto se rada obce rozhodla podat výzvu na pořízení nového vozu, který by měl splňovat následující kritéria: výkon motoru min. 75 kW, palivo benzín, objem zavazadlového prostoru min 415 litrů, pohon 4×4, bílá barva, míst k sezení 5.

Závažnou zprávou ale je, že stavební firma Therm, která buduje zdravotní středisko požádala o schválení dodatku ke smlouvě. V tomto dodatku by firma Therm chtěla schválit vícepráce a posunout termín zhotovení. Prostudování oprávněnosti vícepráce nedokáži objektivně posoudit, ale Jirka Augustin se toho dobrovolně chopil a řekl, že je dokáže posoudit. Posunutí termínu zhotovení je zcela neakceptovatelný! Ve smlouvě jsou jasně dány sankce za nedodržení termínu předání stavby. Stavebníci chtějí posunout termín o tři měsíce a s tím nemohu souhlasit. Proto se bude rada obce touto záležitostí intenzivně zabývat.

Kdyby někdo z obyvatelů Vřesiny nějaký dotaz nebo podnět, neváhejte a kontaktujte mne. ChciLepšíVřesinu!

Bc. Petr Lička, zastupitel za ODS ve Vřesině

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Echo z Hlavní 24

Zdravím všechny příznivce Vřesiňaka,

dnes se konalo první zasedání Rady obce od ustavujícího zastupitelstva obce Vřesina. Byla to pro mne nová výrazná zkušenost. O všech výsledcích usnesení rady vás čtenáře Vřesiňaka určitě nepřipravíme, ale je nutné prvně kontaktovat dotčené osoby, subjekty, firmy a další všelijaké organizace i instituce. Ale již můžeme jako první informovat o změně otvírací doby s okamžitou platností sběrného dvora za hasičárnou :

úterý: 14:00 – 17:00

čtvrtek: 14:00 – 17:00

sobota: 09:00 – 12:00

Tato otvírací doba platí do konce měsíce listopadu t.r. Zůstaňme ale u tohoto odpadu. Jelikož je pro obec, a proto i pro nás občany, z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější likvidace BRKA na území obce ( poznámka redakce: BRKO – Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad. To je jako MÁJKA – MimozemskÁ Játrová KAše, poznámka řezníkova ).Jsem rád, že volební program ODS má velkou podporu v radě a již se daří naplňovat. A jsem si jistý, že od jara vám připravíme ještě širší škálu možností likvidace BRKA.

Dne 19. prosince 2018 by se mělo konat zastupitelstvo obce Vřesina. Na tomto zastupitelstvu se jistě bude projednávat velmi mnoho opravdu důležitých věcí, jako rozpočet, změna územního plánu atd…. Chtěl bych, aby o podrobnostech byli prvně informovány všechny zastupitelky a všichni zastupitelé obce. Také se by se mělo rozhodovat o obecním četnictvu a jeho setrvání v Klimkovicích. ODS Vřesina nemá jinou možnost než podpořit vypovězení smlouvy o vřesinském četnictvu s Klimkovicemi. A tím se začíná naplňovat jeden z bodů našeho volebního programu. Vřesinské četnictvo pro dědinu!

Kolem 17:40 začalo otvírání obálek výběrového řízení obce na vypracování projektu rekonstrukce kanalizace ulic Malá Strana, Hlavní, Selská a další. viz zveřejněná výzva na úřední desce. Otvírání obálek se podrobilo bedlivému zraku Andrejovému pochopu z hnutí. Dle mne je ale pozitivní, že pan Džanaj má zájem o společnou věc. A tou je VŘESINA.

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Programové prohlášení KDU-ČSL, Hnutí Otevřená Radnice a ODS

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Co nového v dědině

Vřesiňačky a Vřesiňaci,

chtěl bych hned tady v úvodu poděkovat všem lidem, kteří volili ODS Vřesina a dali jste nám důvěru na příští volební období. Jsem velmi rád, že věříte v náš volební program, který budeme v následujících čtyřech letech plnit. Jelikož jsme neobhajovali žádný post zastupitele obce, tak mne velmi překvapilo, že jsem byl zvolen ze třetí pozice na kandidátce. Děkuji za Vaši důvěru. Díky si také zaslouží náš předseda Honza Fučík a Martin Staněk, kteří odvedli velký kus práce při sestavování kandidátky, tvorby volebního programu a vedení předvolební kampaně. Děkuji.

Jak již mnozí víte, byla minulý týden dohodnuta koalice mezi hnutím Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS. Rada obce bude ve složení Jiří Kopeň (starosta, Otevřená Radnice), Pavel Pokorný (místostarosta, KDU-ČSL), Jiří Augustin (Otevřená Radnice), Michal Král (KDU-ČSL) a Petr Lička (ODS). Nevím jak probíhaly jednání o možných koalicích po volbách, ale ODS Vřesina byla ušetřena těchto jednání. Je to možná dáno tím, že jsme nejmenší stranou nebo hnutím zvolenou do zastupitelstva obce Vřesina. Byli jsme osloveni minulý týden a do 24 hodin dostaly Otevřená radnice a KDU-ČSL naši kladnou odpověď na sestavení koalice. Jasné, stučné výstižné. Měli jsme čtyři podmínky které byly nutné k akceptaci koaliční dohody ze strany ODS Vřesina. Tyto čtyři podmínky se promítnou v programovém prohlášení Rady obce, které bude brzy zveřejněno.

Jsem velmi rád, že i když ODS má jednoho zastupitele, tak jako člen Rady obce se nám bude prosazovat program mnohem lépe.

Na blogu vresinak.cz Vás budeme informovat o plnění našeho předvolebního programu.

Za ODS Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady, Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky voleb ve Vřesině – Dohoda o koalici a vedení obce

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 18.10.2018 se dohodla vítězná Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS na koaliční dohodě o vedení obce v novém funkčním období.

Všechny tři subjekty mají shodu na svém volebním programu a v následujících dnech připraví reálný program pro rozvoj obce na další 4 roky.

Složení rady je pětičlenné, kde rovnoměrně participují zástupci koalice a je shoda na funkci starosty a místostarosty.

Současná koalice má podporu 9 hlasů zvolených zastupitelů, což představuje 60% hlasů pro!

Jsme rádi, že v této koalici jsou zastoupeny a prezentovány moderní názory na směřování obce do budoucnosti a konzervativní zkušenosti vřesinských rodáků, to zaručuje správný a poctivý směr obce.

O koaliční smlouvě budeme občany dále informovat.

Společně pro Vřesinu: Otevřená radnice – KDU-ČSL – ODS

Přehled zvolených zastuputelů naleznete zde

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis: SNK NEMÁ PRÁVO HRÁT SI NA MORÁLNÍ AUTORITU OBCE

Přišel nám otevřený dopis od autora, který si přeje zůstat anonymní, ale již nám jiný dopis v lednu 2017 posílal (k nahlédnutí zde).

SNK NEMÁ PRÁVO HRÁT SI NA MORÁLNÍ AUTORITU OBCE

Příští víkend proběhnou v naší obci komunální volby. Po přečtení volebního letáku SNK zjišťuji, že Jana Holušová a její sdružení nezávislých kandidátů se pasovalo do role morální autority obce, kterou máme volit aby komunální politika byla férová a byla bez hádek a podrazů.

Upřímně musím říci, že mě z toho polil studený pot. Bylo to SNK (číslo 6.), které v minulosti vládlo naší obci 12 let, a jak to dopadlo?!

Prodali téměř veškerý obecní majetek soukromým subjektům.

1) Areál letního kina

2) Skalka Vřesina

3) Obecní pila

4) Pozemky pro výstavbu RD

5) Rozvod plynofikace

6) Atd.

V neposlední řadě také předražená výstavba Vřesinského fotbalového hřiště Opusta stála cca 12 mil. Kč (výše obecní investice byla  v obou fázích celkem 25 mil Kč – pozn. redakce).

Dále se podívejme z jakého kamene je zídka u obecního úřadu a poté se podívejme na zídku plotu paní Holušové (obecní zakázka).

Heslo SNK a Jany Holušové bylo „kujme pikle“ a za 12 let co vládli obci způsobili úplný morální rozvrat v obecním zastupitelstvu. A to se z toho bohužel léčí dodnes. Když odcházela z postu starostky zbylo po ní několik miliónů dluhů, protože neplatila za obec stočné. A nebýt nového starosty Ing. Kopeně, který to dal po ní do pořádku, skončila by Vřesina v exekuci.

Já osobně dávám straně SNK jasné NE.

Mějme při volbách šťastnou ruku.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Volební program a kandidátka ODS Vřesina

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek a sobotu 5.-6. října 2018, kdy voliči rozhodnou o novém složení zastupitelstva obce. Každý volič může dát svůj hlas jedné straně či hnutí nebo 15 kandidátům napříč různými strananmi.

ODS Vřesina připravila pro voliče program, který si můžete prohlédnout ZDE.

Kandidátka ODS Vřesina:

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky dotazníku Chci lepší Vřesinu!

Koncem května tohoto roku jsme zveřejnili on-line dotazník pro občany Vřesiny, abychom zjistili, co naše občany trápí a nad čím by se mělo nové vedení obce do budoucna zamyslet. Dotazník bylo možné vyplnit do 16.9.2018 a celkem jsme obdrželi 114 odpovědí. I přes relativně nízký počet odpovědí lze z výsledků dobře vyčíst hlavní problémy, které sužují naši obec nejvíce. Mimo předvyplněných odpovědí měli respondenti možnost i otevřených odpovědí, které poskytly různé úhly pohledu a na jejichž základě jsme vytvořili seznam nejčastěji zmiňovaných problémuů:

 1. Doprava v obci - Téměř každý respondent zmínil tuto oblast, přičemž by se daly odpovědi shrnout do těchto kategorií (Dořešení nepřehledné křižovatky „Na Rožku“, dodržování povolené rychlosti, omezení nákladní dopravy, zpomalovací semafory, chybějící retardéry, nadměrný hluk a prašnost, chybějící přechody pro chodce).
 2. Chodníky -Respondenti si stěžují především na chybějící chodníky na ulicích Hlavní, Osvobození a na hlavní cestě směrem na Porubu.
 3. MHD – Zde si respondenti stěžují hlavně na mimoměstskou zónu č. 4, ale také na malou četnost autobusových i tramvajových spojů.
 4. Lékařská péče - Chybějící dětský a zubní lékař, dlouhé čekaní u praktického lékaře, staré a nevyhovující prostory v budově hasičárny.
 5. Volnočasové aktivity pro děti - Respondenti by chtěli nová dětská či work-outová hřiště (ulice Plzeňská, ulice Klimkovická za autobusovou zastávkou). Obec by měla také více podporovat aktivity pro děvčata a nejen pro chlapce (fotbal).
 6. Bezpečnost a veřejný pořádek - Často bylo zmíněno, že obecní policie není vůbec vidět (mimo radarové měření) a že by měli být více aktivní během a po kulturních akcích, a ve večerních a nočních hodinách o víkendech.
 7. Kanalizace a stočné – Stav kanalizační sítě, vysoké náklady na provoz a jako důsledek zvyšovaní stočného
 8. Kulturní akce – Málo kulturních akcí.
 9. Sběrný dvůr – Rozšíření provozní doby, dva dny v týdnu je málo.
 10. Zimní údržba cest a chodníků - Rychlejší odklízení sněhu.

Podrobné výsledky a grafy naleznete pod tímto textem:


Rubriky: Dotazník Chci lepší Vřesinu | Komentáře nejsou povoleny

Kandidátka ODS v Ostravě

Vážení spoluobčané, obrátilo se na nás několik občanů s dotazem, zda bývalá starostka Vřesiny paní Roubíčková je nyní členkou ODS.

Tento dotaz chápu, protože Ostrava a okolí je oblepeno billboardy s jejím jménem a logem ODS.  Vysvětlení je prosté, prostě se pokouší o štěstí zase někde jinde – v Ostravě – a z naší obce se asi formálně odstěhovala, protože jinak kandidatura na společné kandidátce pravicových stran v Ostravě není možná.

Jak se s tím srovnává ona, která za dob jejího působení v orgánech obce prohlašovala, že s ODS nikdy nebude spolupracovat, je jen věcí její morální integrity.

Za naši organizaci ODS ve Vřesině mohu jen konstatovat, že jsme s jí kandidaturou a vůbec spojení s TOP O9 v Ostravě nesouhlasili a nepovažujeme to za šťastné a taktické. Ostravská ODS se tak rozhodla, je to jejich věc a odpovědnost za kandidátku před občany.

Pozitivem je, že naše kandidátka ve Vřesině je sestavena s rozvahou a je mixem osob z různými povoláními, ale za to v velkými životními zkušenostmi a to hlavně, občany Vřesiny, kteří zde žijí a chtějí žít!

ODS Vřesina

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Dopis občana: Žádost o výjimku pro důchodce nad 70 let v zóně č. 9

Pan Pavol Pištek nás poposil o zveřejnění jeho žádosti, která byla adresována DPO – Dopravnímu podniku Ostrava.

Vážený pane generální řediteli prosíme o výjimku pro důchodce nad 70 let v zóně číslo 9. Jedná se o úsek Poruba koupaliště a Nová Plzeň. Jde důchodce, kteří často musí jezdit na Krajskou polikliniku v Porubě. Jde asi o 300 důchodcú nad 70 let. Navrhujeme tento problém řešit podobně jako důchodci z Krásného Pole, kteří jen předloží platný doklad – obč. průkaz, že jsou občané Krásného Pole – jezdí bezplatně na zastávku Krásné Pole. Jménem 300 důchodců a obce Vám předem děkujeme, že zvážíte naši žádost. Váš bývalý zaměstnanec dopravního odboru Pavol Píštek. Ve Vřesině 11.3.2018 – občan Vřesiny.

Dne 19.3.2018 jsem se ohlásil přes p. Pokorného do Rady obce, kde jsem přednesl moji žádost. Byl jsem šokován, všichni přítomní členové rady nepodpořili moji žádost, až na místostarostu p. Pokorného. Žádost jsem předkládal s tím, aby žádost měla větší váhu pro další jednání. Přesto jsem předal jeden výtisk žádosti paní starostce Kozelkové. Pochopil jsem, že ta pro žádost nenašla pochopení, tak jsem ji na druhý den od paní starostky převzal zpět. Žádost jsem přesto odeslal na DPO. Odpověď pana generálního ředitele DPO přikládám. Po obdržení odpovědi jsem si sjednal schůzku na Odisu, kde jsem se dozvěděl, že Odis nemůže udělit žádnou výjimku, že naopak je nutné omezit výjimky a sdělili mi, že některé obce poblíž Ostravy tyto výjimky provádějí a důchodcům nad 70 let hradí časové jízdenky v plné výši. Kdyby naši radní měli podobnou snahu řešit tento problém, to by museli chtít. Ze zkušenosti z Rady ze dne 19.3.2018 to slibně nevypadá. V naši obci radní nehledají možnosti, jak občanům vyhovět, ale vyhledávají důvody, jak žádostem nevyhovět. Toto se může změnit až po komunálních volbách, kde hlavně starosta by měl být rodilým občanem Vřesiny, který zná problémy občanů.

Pavol Pištek

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Informace o strategickém spojení pravicových stran v Ostravě pro komunální volby 2018

Naše občany možná zajímá, co se děje i za humny Vřesiny. Tím spíše, že náš největší soused je pro nás soused č. 1.

V médiích proběhla informace, že společným kandidátem na starostu za  ODS, Strany Soukromníků a TOP09 je v Ostravě senátor Nytra. Jistě zajímavý kandidát a pro město dobrý možný starosta.

Co je ale zajímavé pro naše občany, je že za TOP09 kandiduje na starostu Ostravy odvolaná starostka Vřesiny p. Roubíčková.

Opouští tímto definitivně naši místní politickou komunitu? Na včerejším zastupitelstvu obce taky opět nebyla. Tak kdo ví, kde ještě bude a nebo už kandidovala.

Detaily zde.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Historie stavby Zdravotního střediska

V prosinci 2015 byl schválen zastupitelstvem obce Program rozvoje obce do roku 2020 jako výraz potřeb a možností obce v horizontu 5 let.

V Programu nebylo zdravotní středisko,(ani nová hasičárna ani stěhování sběrného dvora ,kde už také se utratily cca 2 mil. kč na pozemek a projekt) a do programu se ZS (Zdravotní středisko, pozn. redakce) dostalo až Dodatkem č. 2 k PRO v roce 2017 a pak do akčního plánu na rok 2018 , kde se předpokládal náklad stavby cca 8 mil. Kč. Před tím se utratilo za pozemky a nemovitost cca 2 mil.Kč ( 2016)a pak 0,5 mil. Kč za projekt.

Z projektu se dnes ukazuje cena stavby cca 14 mil. Kč včetně DPH , bez zpevněné plochy, plus náklady výběrového řízení, dozoru stavby, případných víceprací minus případné vysoutěžení ceny ,takže celkové náklady se budou pohybovat kolem 17 mil. Kč. a se zpevněnou plochou blížící se 20 mil. Kč.

Tato nemovitost v majetku obce by měla být pronajímána lékařům s vidinou trvalé provozní ztráty nutné k vyvolání zájmu o pronájem tak, jak je to dneska při provozu současné hasičárny.

Kdyby tyto peníze byly směrovány k rekonstrukci resp . nové stavbě Domu zahrádkářů podle Programu rozvoje obce , měla by obec důstojnější společenské zázemí sloužící jednoznačně všem občanům obce .

Stavba ZS byla prakticky vynucena koupí nemovitosti Prodejny Jednoty+ přilehlého pozemku, pro kterou obec neměla využití a k ospravedlnění tohoto nákupu bylo rozhodnuto mimo Program rozvoje obce o stavbě ZS.

Nová rada (ani zastupitelstvo) po zastavení stavby „komunitního centra“ , nové Hasičárny a Sběrného dvora„ neměla už dostatek odvahy, aby zastavila i ZS.

Určitá naděje na minimalizaci ztrát obce z této stavby při zachování komfortu občanů, spočívá v jejím dostavění a v prodeji zdravotnickým společnostem se závazkem provozování zdravotnického zařízení.

Ve Vřesině 14.2.2018 ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Úvaha o udržitelnosti provozování obecní kanalizace (Srpen 2017)

Podle dokumentů  z roku 2006  má  obec:

 • 11175 m kanalizací vybudovaných do roku 1999
 • 3033 m  kanalizací vybudovaných do roku 2004
 • 4140 m by mělo být dobudováno do konce roku 2010

a podle materiálu z roku 2012  je třeba zrekonstruovat ( nově postavit) 1355 m , dále zrekonstruovat cca 360 m, řešit nevyhovující úseky a špatný technický stav na 2815 m, vedle běžných  oprav a řešení poruch.

Novější výhled  v oblasti kanalizací mi není znám.

Tato problematika je obcí dlouhodobě zanedbána přes to , že po určitou dobu existoval místostarosta  pověřený řízením  obecních kanalizací a existuje  i pověřený správce  kanalizací.

Obec dlouhodobě zanedbala  (od roku 2015)  dozor nad měřením  odpadních vod Ovakem v jednotlivých letech s tím výsledkem, že  v roce 2016 byly pro rok 2017 naměřeny pro rok 2017 hodnoty cca o 30 000 kubíků vyšší a v roce 2017 pro rok 2018  o dalších 30 000 kubíků vyšší což je oproti předchozím letům nárůst  o cca 50 % ,aniž by byla známa příčina.

Obecní kanalizace byla v roce 2016 provozována bez investic se ztrátou cca 800 tis Kč a při dosud nezměněné ceně stočného se tato ztráta  zvýší v roce 2017 cca o 700 tis. Kč a v roce 2018 o dalších cca 700 tis Kč. Tyto peníze doslova odplavou do kanálu. A situace se může nadále zhoršovat.

Nutné zvýšení stočného, aby pokrylo ztrátu bez investic  je tak v řádu 30 Kč za kubík pro obyvatele Vřesiny (asi na 62 Kč  za kubík pitné vody  proti dnešním 31 Kč) a to žádné nesebevražedné zastupitelstvo neschválí.

Za těchto okolností bude kanalzace dále provozována  bez investic  a oprav  se ztrátou  odhadovanou na 1,0 mil. Kč ročně  a to po zvýšení ceny stočného.

Mimo to bude nutné dotovat z rozpočtu obce  všechny investice a opravy, na které nejsou v ceně stočného generovány žádné prostředky .

Vyjdeme–li z úvah roku 2006 a 2012, které jediné jsou k dispozici potřebuje obec:

 • Na vybudování cca 4000 m  nových kanalizací                          cca 40 mil Kč
 • Na údržbu kanalizace  do roku  1990 (odhad 10 % délky )         cca 11,7 mil. Kč
 • Na údržbu kanalizace  do r. 2004 (5% délky )                               cca 1,5 mil Kč
 • Na rekonstrukce  resp. nové kanalizace  podle úvahy 2006       cca 45 mil. Kč

Tímto nejhrubším a nízkým odhadem potřebuje obec cca 98,5 mil, což v řádu 10 let znamená ročně investovat  cca 10 mil. Kč + 1 mil.provozní  ztráty bez investic.

Na první pohled  je tento způsob pro Vřesinu nerealizovatelný a tedy provozování obecní kanalizace neudržitelné.

Tato úvaha  se pohybuje v těch nejhrubších číslech vyplývajících ze starých a neúplných podkladů, ale řádově v ní nebude chyba .

Řešení spočívající  v tom , že se nebudou realizovat žádné investice a budou se řešit pouze opravy  podle toho  jak budou havarie  sice krátkodobě sníží potřebu prostředků ( cca o 40 mil. Kč), ale povedou patrně ke kolapsu celého systému dříve nebo později.

Jediné řešení je ve spojení obce s Ostravou, kde by kanalizace přešla pod Ovak a nárůst ceny stočného by se rozmělnil v nákladech celé Ostravy  ( dnes 39,30 za kubík ).

Ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Dotazník: Chci lepší Vřesinu!

Dotazník pro občany Vřesiny! 

5 minut Vašeho času může přispět ke zlepšení života v naší obci – Váš názor je pro budoucnost obce důležitý  Možno přispět vlastním návrhem otázky do dotazníku.

Dotazník můžete vyplnit ZDE.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny