Nové vedení obce zveřejnilo návrh opraveného rozpočtu na rok 2017

Nová obecní rada tento týden zveřejnila návrh opraveného rozpočtu na rok 2017.

Na straně příjmů došlo pouze ke kosmetickým úpravám a plánované příjmy byly zvýšeny o 181 000 kč díky vyšším neinvestičním transferům ze státního rozpočtu. Strana výdajů doznala mnohem větších změn a mezi ty největší patří tyto:

  • Silnice   +1 460 000 kč
  • Ostatní záležitosti poz. komunikací   -3 310 000 kč
  • Ostatní činnosti ve zdravotnictví   -3 540 000 kč
  • Sběr a svoz kom. odpadů   -3 540 000 kč
  • Požární ochrana   -3 250 000 kč

Celkově klesly plánované výdaje na 42 392 108 kč, tedy o rovných 12 007 892 kč oproti původnímu návrhu bývalé rady. Rozpočtová položka obecní policie zůstala stále stejná (2 136 000 kč), ale podle zákulisních informací probíhají jednání s Klimkovicemi o možnostech omezení služby našich strážníků na území města Klimkovic.

Plánovaná investice do nového zdravotnického střediska klesla téměř na polovinu, ale stále se jedná o poměrně velkou částku, kterou obec zamýšlí investovat do nemovitosti, jenž má být využívána pro podnikatelské aktivity lékařů. Nové vedení obce by mělo jasně specifikovat návratnost těchto veřejných prostředků, jelikož právě tato investice byla jedním z hlavních důvodů pro odvolání bývalé rady obce.

Detailní porovnání návrhu rozpočtu bývalé a nové obecní rady si můžete prohlédnout zde (MS Excel)

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Otevřený dopis obecního zastupitele

Petr Řeháček náš požádal o zveřejnění otevřeného dopisu, který si můžete přečíst zde.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Starostka obce byla zastupitelstvem odvolána

Starostka obce Ing. Michaela Roubíčková byla dnes na jednání zastupitelstva odvolána společně s radními Ing. Vítězslavem Martiníkem, Ing. Miloslav Bocanem a Mgr. Petrem Návratem.

Zdroj: www.iVresina.cz

Novou starostkou byla zvolena Jitka Kozelková a zastupitelsto rozhodlo o navýšení počtu místostarostů na 2. Ke stávajícímu místostarostovi Pavlu Pokornému byl zvolen Ing. Jiří Augustin s tím, že výše odměny pro místostarostu si rozdělí na polovinu. Dalšími členy rady byli zvoleni Ing. Martin Lička a Prof. Vladimír Vašinek.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | 1 komentář

Pozvánka na náhradní 11. jednání zastupitelstva obce

V pondělí 6.2. od 17 hod. se v domu Zahrádkářů uskuteční náhradní 11. jednání zastupitelstva obce s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zastupitelstvo obce Vřesina odvolává dle § 84 odst. 2 písmene m) zákona 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů pana/paní ……………………………….. z rady obce Vřesina.
5. Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostou obce Vřesina pana…………………………..
6. Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina pana/paní…………………………….
7. Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady obce Vřesina pana/paní…………………………….
8. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Omluva zastupitelům obce nesedícím v radě

Včera jsme na tomto blogu zveřejnili článek, ve kterém jsme neštastně nařkli zastupitele a radní, přítomné na včerejším jednání obce, z toho, že svým jednáním chtějí dosáhnout jen na další odměny a mzdy od obce (za členství v radě a starostování). Redakce měla na mysli pouze ty zastupitele, kteří jsou radními a nikoliv zastupitele mimo radu obce (ti by o odměnu mohli přijít pouze tehdy, kdyby sami složili mandát).

Tímto se omlouváme všem zastupitelům nesedícím v obecní radě za tuto neštastnou formulaci a také všem čtenářům. Chyba v článku byla opravena.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Zastupitelstvo zrušeno, jak z rozpočtového provizoria starostka nenavrhla a neřeší!

Dnešní opět historicky nejkratší zastupitelstvo proběhlo za necelou minutu prohlášením starostky obce o neusnášení se schopnosti.

Je s podivem, že zastupitelé a radní, kteří již přes měsíc šíří podivné zvěsti o nemožnosti pracovat, nemožnosti čerpat dotace (vzácná shoda některých zastupitelů a radních na tomto matení veřejnosti) a málem kolapsu školy a školky, nepřišli ani jeden s návrhem svolat hned zastupitelstvo pro řešení rozpočtu obce. Seděli a nepromluvili ani slovo, přitom měli asi největší účast občanů za volební období.

Místo řešení problémů  starostka   prodlužuje agónii vedení obce a neřeší skutečný problém obce – ROZPOČET a strategii!

Zřejmě je pro dnešní přítomné radní důležitější další měsíc za odměnu a mzdu od obce.

Smutné a nekoncepční, ale po zveřejnění výhrůžek od radních radnímu obce je to již pochopitelné a očekávatelné. Je vidět, oč tu jde.

Takže opět jednoduchá rada radě a starostce obce, svolejte zastupitelstvo v co nejkratším termínu, není třeba čekat dalších 15 dní a spoléhat se na další měsíc!

Stanovisko ODS Vřesina

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis 8 zastupitelů

Vážení spoluobčané a kolegové zastupitelé,
vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se svoláním zastupitelstva obce Vřesina na pondělí 23.1.2017, cítíme za povinnost informovat Vás o nově vzniklých skutečnostech.
Zastupitelé za hnutí Otevřená radnice si byli vědomi, že současné problémy rady obce Vřesina, které vyústily až v neschválení rozpočtu na rok 2017, je potřeba urychleně řešit. Toto mělo být úkolem rekonstruované rady obce, která by nový návrh rozpočtu předložila po společné diskuzi občanům a zastupitelům. Z toho důvodu jsme dne 2.1.2017 zažádali o svolání zasedání zastupitelstva obce v co nejkratším možném termínu.
Paní starostka, v souladu se zákonem, využila daných lhůt a svolala zasedání zastupitelstva obce na poslední možný termín, tj. 23.1.2017. Bohužel v tomto nejzazším termínu se několik zastupitelů předem omluvilo a na zasedání nemůže dorazit. Jelikož věříme, že u tak závažného hlasování, jako je volba nových radních, musí být přítomni všichni zastupitelé bez výjimky, požádali jsme dne 16.1.2017 starostku obce o odložení námi svolaného zastupitelstva z tohoto nešťastného termínu, k čemuž jsme přiložili podpisy nadpoloviční většiny zastupitelů. Žádost o naleznete v příloze tohoto článku.
Vzhledem ke kvapně se blížícímu termínu svolaného zasedání zastupitelstva, výše uvedeným skutečnostem a zamítavé reakci ze strany vedení obce na naši žádost, bychom rádi občany informovali, že se my, v dopise uvedení a podepsaní zastupitelé, z pondělního zasedání omluvíme. Schůze zastupitelů tímto nebude usnášeníschopná a měla by být zrušena. V souladu se zákonem pak bude zvolen náhradní termín. Věříme, že naše nepřítomnost nebude využita k osobním útokům, kterým se nebudeme moci bránit.
Všem občanům se tímto za způsobené zmatky hluboce omlouváme a věříme, že celá záležitost bude dotažena do konce ku prospěchu naší obce na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

Vaši zastupitelé

Rubriky: K zamyšlení | 2 komentáře

Článek do vřesiňaka od Petra Ličky

Vážení čtenáři Vřesiňaku,

jako vřesiňakovi mi nemohlo ujít, co se v naší dědině robi. Mám na mysli různé články a panflety, které se se již po několik dnů objevují. Všechno jsem si přečetl a bral jsem to za klasický politický boj, ale co je moc, to je příliš. Nejvíc mne ale zarazilo, že i dnes se najdou lidé, kteří napíší dopis se zcela zjevným urážlivým textem a nepodepíší se. Zvlášť když autor či autorka má zjevně básnické střevo a píše v rýmech. Tato zbabělost je přežitek z dob komunistického totalitního režimu, který pokroutil a zvráceně otočil morálku lidí. Ale to je jiná věc, kterou zde nechci dále rozebírat. Také mne mrzí, že redakce vresinaku.cz nezveřejňuje u některých článků jméno autora a jen napíše, že redakci je autor znám. Také toto počínání nepovažuji za korektní. Také já jsem před léty napsal článek o naší, v té době místostarostce, nyní starostce, který se nazýval ,, Místostarostka je zvíře´´ . Měl jsem tolik slušnosti, že jsem se podepsal, protože se za své názory nestydím a nejsem zbabělec, který se schovává za anonymitu.

Naša dědina je v rozpočtovém provizoriu, to isto ví všeci. Ani se nedivím, že ho zastupitelstvo neschválilo, bo abych pravdu řekl, nešlo se na něho dívat ani střízlivým okem. Spílání paní doktor, že potřebuje novou oficínu v jednotě je urážka všem podnikatelům a živnostníkům v dědině. Že jí obec chce vybudovat zázemí k podnikání za osm, či kolik miliónů je nehoráznost, zvrhlost, plýtvání a mám dojem, zda paní doktor se starostkou nejsou zcela při smyslech. Přece nelze soukromému subjektu postavit, či zrekonstruovat provozovnu, ať už se jedná o lékaře, řezníka, hospodského nebo třeba truhláře. A pokud ano, tak by mne zajímala výše nájemného v takových prostorách, kdy investice se pohybuje v řádech miliónů korun.

No a naši hasiči? Tak to je tež fajne! Nová zbrojnice? Tak to si starostka slušně řečeno stříkla do textilu! Chápu a nepopírám potřebu hasičské jednotky v dědině, ale takový luxus, když z drtivé většiny vřesinští hasiči likvidují bodavý hmyz, si dědina nemůže dovolit! Je všem jasné, že pomáhají při živelných pohromách a jiných mimořádných či kalamitních situacích, ale myslím si, že jsou důležitější a potřebnější věci! Jsem zcela přesvědčen, že by stačila rekonstrukce hasičárny a zabily by se dvě mouchy jednou ranou.

To co rozpoutala v obci starostka nemá obdoby! To že starostka lže a neplní své slovo jsem se zažil na vlastní kůži a přitom ze lži a podrazů nařkla jiné lidi. Jistě by mohl každý namítnout, že pro tak silná slova, když někdo někoho osočí a nazve ho lhářem a křivákem je třeba důkaz. Mám ho a nachází se přímo na obecním webu!! Od 29. Ledna 2014 se starostka, kdy v té době vykonávala funkci místostarostky, nebyla schopna vyplnit usnesení zastupitelstva číslo 20-5 (http://www.vresina.cz/e_download.php?file=data/editor/285cs_3.pdf&original=ZO-20-2014.pdf) Do dnešních vypjatých dnů nebyla schopna jako bývalý i současný představitel obce naplnit usnesení zastupitelstva a dostát svému slovu!

Vřešaci, taka je má zkušenost se starostkou, kdy sama špiní ostatní lidi a sama má máslo na hlavě. Vždyť poukazuje na jiné, sama robi guvno a vymyšla bykoviny! Škoda jen, že nebyla zvolena do teho senátu, tam by mohla ,,ležet na břuchu“ a v dědině byl pokuj, bo by vzala kuferek a beztak by bydlela v Praze!

Svůj názor, postoj a zkušenost vyjádřil 20. Ledna 2017 Bc. Petr Lička

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Vyjádření místostarosty obce pana Pavla Pokorného

Vážení spoluobčané,

v poslední době se množí osobní ataky, obvinění a urážky směřované vůči mé osobě a funkci, kterou jako místostarosta v obci vykonávám, zejména ze strany starostky obce Ing. Michaely Roubíčkové. Přesto, že jsem nechtěl situaci hrotit a na takové přízemní způsoby reagovat, současný, již neudržitelný stav věcí mne k tomu donutil.

Paní starostka začala štvavou kampaň pod záminkou rozpočtového provizoria. Ona a její spolupracovníci šíří poplašné zprávy a zastrašují občany nefungující školkou a školou, nemožností realizovat investiční akce, kde o smyslu některých lze právem diskutovat a nekorektně argumentuje nemožností čerpat dotace. Řada těchto tvrzení splňuje dle mého názoru již skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy. Současná situace bohužel dospěla tak daleko, že jsou mně a dalším občanům Vřesiny zasílány dokumenty obsahující přímé výhrůžky na mou osobu a nepravdivá tvrzení o mně. Nechci Vás obtěžovat jejich výčtem, či citací, přesto pro důkaz tohoto lze do nich nahlédnout na webu www.vresinak.cz, kde mi bylo umožněno zveřejnit tento dopis i s ukázkou toho, kam až se někteří lidé neštítí zajít (pozn. redakce: ukázka ZDE).

Pokud by paní starostce opravdu šlo o napravení chyb souvisejících s projednáním rozpočtu, svolala by zastupitelstvo v nejbližším možném termínu. Velmi podstatné v této věci je to, že starostka obce obdržela od části zastupitelů oficiální žádost o svolání zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích již před koncem roku 2016 a jeho přijetí bylo pak oficiálně potvrzeno 2. ledna 2017. Přesto je svoláno zastupitelstvo až na pondělí 23. 1. 2017 (tj. nejzazší možný termín).

V mé snaze reagovat na tyto útoky na obecním webu mi však bylo zabráněno, přesto, že jsem o to písemně žádal jak starostku, tak její asistentku. Musím proto bohužel konstatovat, že starostka obce zneužila obecní web pouze pro svá jednostranná vyjádření a obvinění.

Za věcmi, které jsem pro naši obec udělal, si pevně stojím a nenechám se nikým zastrašovat a křivě obviňovat. Věřím, že výsledky mé práce pro obec jsou vidět a že se ani Vy občané, ani Vámi zvolení zastupitelé nenecháte zastrašit. Mou snahou vždy bylo a je, aby se nám všem žilo ve Vřesině dobře.

Ve Vřesině 19. 1. 2017

Pavel Pokorný, místostarosta

Celý tento dopis včetně podpisu si můžete prohlédnout ZDE.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Názor občana na starostku a práci současného vedení obce

Naší redakci přichází každý den nějaký podnět občanů ke zveřejnění. Cítíme jako povinnost nestranného média toto zveřejňovat.

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

momentální situace na obecním úřadě připomíná více dětinské handrkování o píseček, než samotné vedení. Rozhodování o investicích, respektive žádosti o dotace a následovné schvalování rozpočtu obce bych přisoudil ke knize Ondřeje Sekory – Kronika města Kocourkova.

Jelikož mi není dění v naší obci lhostejné, chtěl bych se zamyslet nad pár …. Co naše obec vlastně potřebuje? Dle mého se jedná o vedení, které za obec dýchá, musí zde být lidé, kterým nejsou občané lhostejní. Vedení, které bude chtít naslouchat svým občanům a dle toho také jednat a rozhodovat. V případě, že se stane nějaká havárie či nějaký „průser“ (spadne elektrické vedení, vznikne havárie v kanalizaci či jinde), nebude řešit jako první výběrová řízení a dotace jak na tom ušetřit, ale bude se snažit řešit problém tak, ať občané mohou pohodlně a spokojeně žít. Já chci ve vedení praktického člověka  a ne teoretiky, kteří jen mluví.

Tímto reaguji na krásné prezentace paní Roubíčkové. Paní Roubíčková se vážně pěkně a evidentně se i ráda poslouchá. Bohužel ji praxe uniká. Horší na tom je, že naslouchat svým občanům neumí, nejspíš ani nechce. Za její působení ve funkci starostky vyvíjela nejvíce aktivity na začátku svého mandátu starostky, kde se ráda zviditelňovala při jakékoliv příležitosti. Což by ani nebylo tak špatné, kdyby veškerou práci za ni neodváděli jiní.  Ať už se jedná o sportovní den, den obce, či rozsvícení Vánočního stromu, kde svařák paní starostky byl vařen v rukách paní kuchařek.  Paní starostka pak akorát zkasírovala zisk.

Nyní se nacházíme v období, kdy paní starostka znovu začala vyvíjet jistou aktivitu. Začalo to odvoláním nepřizpůsobivého radního, který dle jejího názoru musí plnit vůli královny a nesmí mít vlastní názor, či ani sám hlasovat. Bohužel její podlost navíc klesla hluboko ke lžím a pomluvám, kde svádí své chyby na jiné. Je pochopitelné, že se snaží očistit své jméno, ale nepochopitelné, že chce pošpinit jiné.

Těchto špinících dopisů bylo v tuto chvíli na mě až příliš. Vadí mi, že o vedení v obci rozhoduje naplavenina, která se zde přestěhovala. O obci ví jen to, že je zde starostkou. V obci, kde ji nic nedrží a kdyby ji to kariéra dovolila (kandidatura do senátu), šla by. Bohužel nebyla zvolena.

Přesto jsem si jist, že ve vedení obce, v těch zbylých 14 lidech, v těchto 14 zastupitelích se najdou lidé, najdou občané Vřesiny, Vřešáci, Vřesiňáci, prostě srdcaři, kterým obec není lhostejná.

Já Vás tímto prosím, žádám Vás, ujměte se vedení, protože tohle se nedá snášet !!!

Stupidit už bylo dost.

Ve Vřesině 19.1.2017

Redakci je jméno autora známo.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny