Úvaha o udržitelnosti provozování obecní kanalizace (Srpen 2017)

Podle dokumentů  z roku 2006  má  obec:

 • 11175 m kanalizací vybudovaných do roku 1999
 • 3033 m  kanalizací vybudovaných do roku 2004
 • 4140 m by mělo být dobudováno do konce roku 2010

a podle materiálu z roku 2012  je třeba zrekonstruovat ( nově postavit) 1355 m , dále zrekonstruovat cca 360 m, řešit nevyhovující úseky a špatný technický stav na 2815 m, vedle běžných  oprav a řešení poruch.

Novější výhled  v oblasti kanalizací mi není znám.

Tato problematika je obcí dlouhodobě zanedbána přes to , že po určitou dobu existoval místostarosta  pověřený řízením  obecních kanalizací a existuje  i pověřený správce  kanalizací.

Obec dlouhodobě zanedbala  (od roku 2015)  dozor nad měřením  odpadních vod Ovakem v jednotlivých letech s tím výsledkem, že  v roce 2016 byly pro rok 2017 naměřeny pro rok 2017 hodnoty cca o 30 000 kubíků vyšší a v roce 2017 pro rok 2018  o dalších 30 000 kubíků vyšší což je oproti předchozím letům nárůst  o cca 50 % ,aniž by byla známa příčina.

Obecní kanalizace byla v roce 2016 provozována bez investic se ztrátou cca 800 tis Kč a při dosud nezměněné ceně stočného se tato ztráta  zvýší v roce 2017 cca o 700 tis. Kč a v roce 2018 o dalších cca 700 tis Kč. Tyto peníze doslova odplavou do kanálu. A situace se může nadále zhoršovat.

Nutné zvýšení stočného, aby pokrylo ztrátu bez investic  je tak v řádu 30 Kč za kubík pro obyvatele Vřesiny (asi na 62 Kč  za kubík pitné vody  proti dnešním 31 Kč) a to žádné nesebevražedné zastupitelstvo neschválí.

Za těchto okolností bude kanalzace dále provozována  bez investic  a oprav  se ztrátou  odhadovanou na 1,0 mil. Kč ročně  a to po zvýšení ceny stočného.

Mimo to bude nutné dotovat z rozpočtu obce  všechny investice a opravy, na které nejsou v ceně stočného generovány žádné prostředky .

Vyjdeme–li z úvah roku 2006 a 2012, které jediné jsou k dispozici potřebuje obec:

 • Na vybudování cca 4000 m  nových kanalizací                          cca 40 mil Kč
 • Na údržbu kanalizace  do roku  1990 (odhad 10 % délky )         cca 11,7 mil. Kč
 • Na údržbu kanalizace  do r. 2004 (5% délky )                               cca 1,5 mil Kč
 • Na rekonstrukce  resp. nové kanalizace  podle úvahy 2006       cca 45 mil. Kč

Tímto nejhrubším a nízkým odhadem potřebuje obec cca 98,5 mil, což v řádu 10 let znamená ročně investovat  cca 10 mil. Kč + 1 mil.provozní  ztráty bez investic.

Na první pohled  je tento způsob pro Vřesinu nerealizovatelný a tedy provozování obecní kanalizace neudržitelné.

Tato úvaha  se pohybuje v těch nejhrubších číslech vyplývajících ze starých a neúplných podkladů, ale řádově v ní nebude chyba .

Řešení spočívající  v tom , že se nebudou realizovat žádné investice a budou se řešit pouze opravy  podle toho  jak budou havarie  sice krátkodobě sníží potřebu prostředků ( cca o 40 mil. Kč), ale povedou patrně ke kolapsu celého systému dříve nebo později.

Jediné řešení je ve spojení obce s Ostravou, kde by kanalizace přešla pod Ovak a nárůst ceny stočného by se rozmělnil v nákladech celé Ostravy  ( dnes 39,30 za kubík ).

Ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Historie stavby Zdravotního střediska

V prosinci 2015 byl schválen zastupitelstvem obce Program rozvoje obce do roku 2020 jako výraz potřeb a možností obce v horizontu 5 let.

V Programu nebylo zdravotní středisko,(ani nová hasičárna ani stěhování sběrného dvora ,kde už také se utratily cca 2 mil. kč na pozemek a projekt) a do programu se ZS (Zdravotní středisko, pozn. redakce) dostalo až Dodatkem č. 2 k PRO v roce 2017 a pak do akčního plánu na rok 2018 , kde se předpokládal náklad stavby cca 8 mil. Kč. Před tím se utratilo za pozemky a nemovitost cca 2 mil.Kč ( 2016)a pak 0,5 mil. Kč za projekt.

Z projektu se dnes ukazuje cena stavby cca 14 mil. Kč včetně DPH , bez zpevněné plochy, plus náklady výběrového řízení, dozoru stavby, případných víceprací minus případné vysoutěžení ceny ,takže celkové náklady se budou pohybovat kolem 17 mil. Kč. a se zpevněnou plochou blížící se 20 mil. Kč.

Tato nemovitost v majetku obce by měla být pronajímána lékařům s vidinou trvalé provozní ztráty nutné k vyvolání zájmu o pronájem tak, jak je to dneska při provozu současné hasičárny.

Kdyby tyto peníze byly směrovány k rekonstrukci resp . nové stavbě Domu zahrádkářů podle Programu rozvoje obce , měla by obec důstojnější společenské zázemí sloužící jednoznačně všem občanům obce .

Stavba ZS byla prakticky vynucena koupí nemovitosti Prodejny Jednoty+ přilehlého pozemku, pro kterou obec neměla využití a k ospravedlnění tohoto nákupu bylo rozhodnuto mimo Program rozvoje obce o stavbě ZS.

Nová rada (ani zastupitelstvo) po zastavení stavby „komunitního centra“ , nové Hasičárny a Sběrného dvora„ neměla už dostatek odvahy, aby zastavila i ZS.

Určitá naděje na minimalizaci ztrát obce z této stavby při zachování komfortu občanů, spočívá v jejím dostavění a v prodeji zdravotnickým společnostem se závazkem provozování zdravotnického zařízení.

Ve Vřesině 14.2.2018 ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Informace o strategickém spojení pravicových stran v Ostravě pro komunální volby 2018

Naše občany možná zajímá, co se děje i za humny Vřesiny. Tím spíše, že náš největší soused je pro nás soused č. 1.

V médiích proběhla informace, že společným kandidátem na starostu za  ODS, Strany Soukromníků a TOP09 je v Ostravě senátor Nytra. Jistě zajímavý kandidát a pro město dobrý možný starosta.

Co je ale zajímavé pro naše občany, je že za TOP09 kandiduje na starostu Ostravy odvolaná starostka Vřesiny p. Roubíčková.

Opouští tímto definitivně naši místní politickou komunitu? Na včerejším zastupitelstvu obce taky opět nebyla. Tak kdo ví, kde ještě bude a nebo už kandidovala.

Detaily zde.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Obec chystá obří investici do nového zdravotního střediska!

Zítra zasedá zastupitelstvo obce, hlavní bod programu je navýšení rozpočtu na takzvané zdravotní středisko o 4 miliony korun. Zdá se, že naši radní jsou posedlí výstavbou nestátních zdravotnických zařízení. Před více než rokem zastupitelstvo odvolalo starostku pro nekoncepční návrh zdravotnického střediska a její neschopnost tento záměr vysvětlit (vysvětlit znamená ekonomicky zdůvodnit a vyvrátit různá podezření z propojení ekonomických vazeb zůčastněných subjektů).

Naše nová rada obce chce tohle budovatelské úsilí s medicínským business ještě trumfovat. Jde před zastupitelstvo obce s návrhem investovat 14 milionů korun do tohoto zařízení. Takže když přičteme pořizovací náklady budovy a cenu projektu rekonstrukce jsou někde kolem 17 milionů přímých investic (budovu a projekt už zaplatila obec).

Přitom nikdo neřekl, jakým výběrovým řízením vybrali doktory, kolik bude nájem těchto podnikatelů a vůbec vše, co normální vlastník dělá, než začne utrácet… Chápu, z obecního to nikoho interesovaného nebolí!

Navrhujeme obci, aby vypsala místo složité rekonstrukce a následných starostí s provozem výběrové řízení na prodej této nemovitosti i s projektem a požadovanou garancí na provoz nestátního zdravotnického zařízení v obci. Obec ihned v případě zájmu nějakého investora získá cca 3 miliony a v budoucnu ušetří spousty peněz za údržbu budovy.

Pokud se takový investor nenajde, je teprve čas uvažovat o cestě vlastní investice, a to za předpokladu, že zastupitelé usoudí, že obec musí prioritně investovat do chodu privátních zdravotnických zařízení a není třeba například investovat do havarijního stavu kanalizace, či mnoha jiných důležitějších věcí.

Za ODS Vřesina, Martin Staněk

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 17. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 14. února v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení dotace Klubu důchodců ve Vřesině
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 7. Jednotná kanalizace obce Vřesina
 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021
 9. Závěr a diskuze
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Výsledek prezidentských voleb ve Vřesině – 2. kolo

1. Miloš Zeman 51,32% (896 hlasů)
2. Jiří Drahoš 48,68% (850 hlasů)

Volební účast 75,14%

Zdroj: Lidovky.cz

Rubriky: Volby | Komentáře nejsou povoleny

Výsledek prezidentských voleb ve Vřesině – 1. kolo

1. Miloš Zeman 40,67%
2. Jiří Drahoš 24,91%
3. Pavel Fischer 11,39%
4. Michal Horáček 8,12%
5. Marek Hilšer 7,94%
6. Mirek Topolánek 5,45%
7. Jiří Hynek 0,97%
8. Petr Hannig 0,30%
9. Vratislav Kulhánek 0,24%

Volební účast 69,93%

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Prodloužená Rudná má zelenou!

MS Deník dnes zveřejnil informaci týkající se posouzení vlivu stavby Prodloužené Rudné na životní prostředí (tzv. EIA), jehož výsledkem je kladné stanovisko a z hlediska ochrany životního prostřední dokončení stavby již nic nebrání. „Padly všechny formální překážky k zahájení vyřizování stavebního povolení a může pokračovat i proces vyvlastnění pozemku, což je to jediné, co stavbu blokuje,“ dodal hejtman kraje Ivo Vondrák.


Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/potvrzeno-prodlouzena-rudna-dostala-zelenou-20171130.html

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 16. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 6. prosince v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Schválení dotace Kostelní jednotě na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
6. Schválení dotace FC Vřesina na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
7. Návrh rozpočtu na rok 2018
8. Záměr prodeje pozemků – Strž
9. Obecně závazná vyhláška – požární řád
10. Obecně závazná vyhláška o školském obvodu
11. Stanovení výše stočného na rok 2018
12. Bezúplatný převod podílu pozemku parc. č. 261 k. ú. Vřesina u Bílovce
13. Rozpočtové opatření
14. Schválení odměn dle NV č. 318/2017 Sb.
15. Nařízení odvodu z odpisu pro ZŠ a MŠ Vřesina
16. Zápis finančního výboru
17. Zpráva o činnosti rady obce za r. 2017
18. Závěr a diskuze
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Finanční výbor: Došlo k pochybení ze strany bývalé starostky

Finanční výbor obce Vřesina přednesl na posledním jednání zastupitelstva výsledky provedených kontrol a u jedné z nich zazněla velice důležitá informace, nebot´ bylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pochybení se měla podle finančního výboru dopustit bývalá starostka za TOP09 Ing. Michaela Roubíčková, PhD.

O co se přesně jedná? Citace ze zápisu jednání obecního zastupitelstva:

„Kontrola zadání a provedení revitalizace parčíku u hasičské zbrojnice – jednalo se především o firmu Rudolfová, vyčísleno zhruba na 590 000 Kč, rozhodnutí o výběru firmy, která revitalizaci měla provádět, mělo být rozhodnutím rady obce, nikoli Ing. Roubíčkové, jak bylo v tomto případě. Zde podotýká (Ing. Nedělník, pozn. redakce), že došlo k pochybení ze strany bývalé starostky a postup nebyl správný. Části projektu byly záměrně rozděleny, aby nepřesáhly částku 500 000 Kč. Tímto došlo k porušení zákona o veřejných zakazkách a vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek.”

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář