Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

Nazdar Vřesiňaci, včera se konalo další zastupitelstvo, které řešilo spoustu záležitostí, ale velmi přiblížilo vyřešení dvou velkých problémů.

Přístup k rybníku v Ošu

Že obecní rybník je bez přístupu je věc všeobecně známá a svým zvolením do rady obce jsem se tuto dlouhodobě neřešenou situaci rozhodl vyřešit. Jediný možný přístup je od bývalého kolchozu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi pozemku, který s touto přístupovou cestou sousedí. Proč zastupitelstvo rozhodlo o koupi tohoto pozemku?

Zde je výsledek a odpověď……….

ZASAĎ SI SVŮJ STROM …….. dne 16.11.2019 se bude konat tato veřejná akce za každého počasí, jedinými úskalími mohou býti sníh a mráz. Vše spočívá v tom, že podél obecní polní cesty od kolchozu ku tuzeksu a poté dále do Kamenek budou vysázeny vysokokmenné ovocné dřeviny a to v šestimetrovém sponu. Bude vysázeno cca sto kusů ovocných stromů místních starých odrůd, kdy konkrétní druhy budou konzultovány s pomologem a možnostmi ovocných školek v okolí. Vysázené stromky budou opatřeny chráničky proti okusu zvěří.

Samotné výsadbě bude předcházet vytyčení a předání hranic dotčených pozemků. Toto je nesmírně důležitá věc, protože se dotýká práv okolních majitelů, kterým tímto děkuju. A také tím dojde k zjištění přesného počtu ovocných dřevin. To ale nemění nic na tom, že bude vysázeno 100 ks stromků, protože je dost lokalit, kde je třeba stromy dosadit. Podle mého odhadu bude potřeba na alej od kolchozu do Kamenek něco mezi 88 až 96 kusů stromů. To ale budeme vědět až po přesném vytyčení. Je zde ještě nutno zmínit, že se mi prozatím nepodařilo získat všechny souhlasy okolních vlastníků. Ale zatím všichni oslovení chápou tento projekt a jeho přínosy pro krajinu a již své souhlasy udělili. Tady se dostáváme k záležitosti koupě pozemku čísla 2109/8. V tomto místě pod kolchozem bude alej po obou stranách polní cesty a tím bude doplňovat obnovenou výsadbu ŘSD.

Ohromný přínos pro krajinu a ekologii nebudu zde vysvětlovat, když je zcela zřejmý. Přitom je prvotní úkol zpřístupnit rybník v Ošu. www.asz.cz, www.ochranaprirody.cz, www.nase-voda.cz

Již jsem obešel většinu vlastníků okolních pozemků a získal jsem souhlasy k výsadbě ovocných vysokokmenných dřevin blíže jak tři metry od hranice jejich pozemků. Děkuji všem vlastníkům, kteří již podepsali souhlas s liniovou výsadbou ovocných. Děkuji

Děkuji také zastupitelstvu obce Vřesina, že to vše chápou (tedy až na dva, že ANO) a radě obce za financování (odhadovaný rozpočet do 100.000 Kč) a schválení koupě pozemku.

16.11.2019 Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

V tento den obec Vřesina a já svoláváme všeobecný vřesinský lid na veřejně prospěšnou akci

ZASAĎ SI SVŮJ STROM – VŘEŠACI VALI STROMY DO POLA

Každý vysazený strom bude mít svého „kmotra“. Výsadbu stromu si provede každý sám. Samozřejmě musí dotyčný opatřiti stromek chráničkou proti okusu zvěří! Veškerý sadbový a ochranný materiál poskytuje obec Vřesina – děkuju. Stromořadí bude očíslováno a seznam patronů každého stromu bude v aleji uveden.

Vznikne unikátní alej, která rozdělí velké půdní bloky v původní trase polních cest, které před komunistickou násilnou kolektivizací sloužily vřesinským rolníkům.

Po úspěšném provedení výsadby bude malé pohoštění v domě zahrádkářů a doufám, že i s přednáškou pana pomologa.

Přesné informace o průběhu akce budou zveřejněny později.

Chci lepší Vřesinu!

Bc. Petr Lička, člen rady obce a ODS Vřesina

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace z jednání zastupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.