Zastupitelstvo neprohlasovalo odkup umělky od DTJ Vřesina

Pan starosta zveřejnil na obecním webu ohlédnutí za posledním zasedáním zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 9. 12. 2020 a zmínil, že krom jednoho sporného bodu, kde žádné usnesení nebylo přijato, byly ostatní body zastupiteli jednoznačně odhlasovány. Co bylo obsahem sporného bodu už pan starosta ale nepíše.

Jednalo se o odkup umělého travnatého povrchu na konci životnosti (s příslušenstvím) od DTJ Vřesina ve sportovním areálu U opusty. Na začátku diskuze pan starosta upozornil, že si obec nechala zpracovat znalecký posudek s výslednou částkou 1 200 000 kč, ale taky že se panu znalci do ocenění moc nechtělo. Po-té vystoupil radní Ing. Michal Král, který byl obecní radou pověřen s DTJ Vřesina v této záležitosti jednat a uvedl, že si 24.11. od DTJ vyžádal, aby rada mohla řádně rozhodnout, následující dokumenty:

  • Projektovou a předávací dokumentaci hřiště a osvětlení
  • Faktury spojené s výstavbou hřiště vč. zpevněných ploch
  • Faktury spojené s údržbou za posledních 5 let
  • Veškeré potřebné revize důležité pro chod hřiště za poslední 2 roky

Tyto dokumenty měly sloužit obecní radě k posouzení projektovaného a skutečného stavu, a nákladů na vybudování a provoz hřiště, aby bylo všem zastupitelům jasné, jaké břemeno si na sebe obec v případě koupě uváže. DTJ ale žádný z výše uvedených dokumentů obecní radě neposkytlo, a proto pan Král navrhl tento bod odložit a zárověň upozornil, že DTJ Vřesina má s obcí Vřesina stále platný smluvní vztah na dlouhodobý pronájem pozemku pod umělým trávníkem až do 16.8.2022 a není tedy žádný urgentní důvod, proč by obec musela umělý trávník od DTJ odkoupit. Navíc zmínil, že umělý povrch je na konci své životnosti (zbývají 2 roky) a také, že je nutné provést jeho rekultivaci v odhadované výši zhruba 150 000 kč, která může prodloužit životnost až o 4 roky.

Několik zastupitelů pak argumentovalo, že fotbalisté nebudou mít kde trénovat a že by obec měla hřiště odkoupit. Na to ovšem starosta DTJ a zároveň obecní zastupitel pan Marcel Vajda odpověděl, že DTJ vřesinským fotbalistům, v případě neodkoupení hřiště, bránit v trénování nebude. Z řad zastupitelů rovněž zaznělo, že hřiště je stále obecní a obec vlastně nemá co kupovat, jedná se jen o umělý povrch hřiště. Po-té padlo několik návrhů kupní ceny od zhruba 600 000 kč, přes 1 000 000 kč až po 1 200 000 kč, ale při hlasování neprošel ani jeden.

Padl i názor, že by současný smluvní vztah mezi obcí a DTJ měl pokračovat do vypršení, tedy do 16.8.2022 a obec by měla zvážit, jestli nebude lepší v roce 2022 pořídit úplně nový umělý povrch, když tomu stávajícímu bude končit životnost a jeho rekultivace za zhruba 150 000 kč jeho životnost prodlouží jen o několik pár let. Navíc by nový povrch mohl být rozšířen, aby se na hřišti dala hrát i mistrovská utkání, což na stávajícím hřišti není možné, protože nesplňuje normy Fotbalové asociace ČR. Toto je problém hlavně při nepřízni počasí, kdy se mistrovská utkání musí odehrávat výhradně na sousedním hřišti s přírodním trávníkem, jehož kvalita se za několik posledních let výrazně zhoršila.

Jsme zvědaví, jak se obecní rada a zastupitelstvo obce nakonec rozhodne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace z jednání zastupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.