Archiv autora: Petr Nedělník

Úvaha o udržitelnosti provozování obecní kanalizace (Srpen 2017)

Podle dokumentů  z roku 2006  má  obec: 11175 m kanalizací vybudovaných do roku 1999 3033 m  kanalizací vybudovaných do roku 2004 4140 m by mělo být dobudováno do konce roku 2010 a podle materiálu z roku 2012  je třeba zrekonstruovat ( nově … Celý příspěvek

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Historie stavby Zdravotního střediska

V prosinci 2015 byl schválen zastupitelstvem obce Program rozvoje obce do roku 2020 jako výraz potřeb a možností obce v horizontu 5 let. V Programu nebylo zdravotní středisko,(ani nová hasičárna ani stěhování sběrného dvora ,kde už také se utratily cca … Celý příspěvek

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Sedm statečných

Pro zoobrazení příspěvku klikněte ZDE

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Návrh kodexu radničního periodika

Průzkum občanského sdružení Oživení prosazující transparentnost veřejné správy zahrnující asi 500 obecních tiskovin přinesl překvapující zjištění: Kritice radnice bylo věnována necelá 3% tiskové plochy. Když mi bylo odmítnuto zveřejnění  mých lehce kritických názorů ve Vřesinských novinách navrhl jsem v zastupitelstvu zpracování  … Celý příspěvek

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Ostrov hojnosti

Karlovy Vary  zrušily  nevýhodnou smlouvu  uzavřenou  minulým vedením obce  i když jim hrozí sankce. Klimkovice  vyhlásily pro rok 2012  úsporný program  a zvýšily daň z nemovitostí 3x. Jinde uvažují o rozsvícení jen každé druhé lampy, o propouštění, o omezení investiční činnosti, … Celý příspěvek

Rubriky: K zamyšlení | 1 komentář

O smyslu a výkonnosti komisí

Rada obce  podle § 122(1) zákona o obcích může zřídit  jako své iniciativní a poradní orgány „Komise“. Svá stanoviska  a náměty předkládají  komise radě obce. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce (§ 122(5)). Za svůj zatím pětiletý mandát … Celý příspěvek

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | 1 komentář

Starosta není rovný chlap

První příznak se objevil, když jsem do Vřesinských novin napsal příspěvek s názvem „Starostenský veletoč“, kde  jsem komentoval starostův způsob uvažovaní na jednom zastupitelstvu, odpovídající  parlamentnímu nebo senátnímu myšlení tak, jak ho vídáváme a prohlásil, že je ho pro komunální politiku … Celý příspěvek

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | 2 komentáře

Starostenský veletoč

Při bouřlivém, prvním projednávání problematiky nového územního plánu, kde už se projevily známky nesmiřitelného sporu mezi vlastníky pozemků, vyžadující  neomezené právo si na nich stavět a zastánci regulace, kteří chtějí udržet dosavadní ráz zelené a venkovské Vřesiny, se starosta obce  … Celý příspěvek

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

O komisi pro rozvoj obce a nový územní plán

Byla ustavena  v polovině ledna 2011 ve  složení Ing. Nedělník, Ing. V. Bárta a Ing. M. Lička a  sešla se k projednání návrhu jednacího řádu, k sestavení plánu dalších prací a úkolů a to za přítomnosti  starosty Ing. Kopeně, který si uvědomil závažnost … Celý příspěvek

Rubriky: Problematika územního plánu | Napsat komentář

Informace z veřejného projednávání Změny č. 1 územního plánu obce Vřesina

V pátek 21.1.2011 se veřejně projednávala změna č. 1. stávajícího územního plánu obce Vřesina. Byla to malá rozcvička na to, co nás čeká v souvislosti s novým územním plánem. Historie Změny č.1 je letitá ,kdy naposledy asi v roce 2007 byla zastupitelstvem schválena ke … Celý příspěvek

Rubriky: Problematika územního plánu | Napsat komentář