Rozhodující krok vpřed na Cypkach

Začátkem ledna se v zahradkařu uskutečnilo veřejné setkání všech pozvaných dotčených vlastníků nemovitostí a občany, kteří dali podnět na obecní úřad, zemědělci, kteří na Cypkach hospodaří a zástupci obce. Setkání mělo vyřešit jak naložit s vodní erozí v dané lokalitě. Pozemky ve vlastnictví obce jsou nyní bez pachtu a část využívají obyvatelé k chovu hospodářských zvířat a k zahradničení. Jsem opravdu rád, že místní ještě chovají kury a pěstují kobzole, protože i tyto činnosti pomáhají krajině. Z pohledu enviromentálního je záslužné, že obec tyto aktivity podporuje a umožňuje svým občanům využívat bezplatně části svých pozemků.

Na setkání jsem účastníkům nastínil různé možnosti řešení vodní eroze na Cypkach. Po diskuzi si sami obyvatelé zvolili, co by za domy chtěli mít a zároveň je opatření ochránilo před erozí. Po žních budou obecní pozemky geodety zaměřeny, vytyčeny a nejvhodnějším místě bude zbudován průleh. Průleh je malá dlouhá hrázka, asi metr vysoká, která je zbudována z okolního materiálu a táhne se po vrstevnici. Následně pozemky budou osety travní směsí a na podzim vysázen ovocný sad. Vzniklý obecní sad bude mít spoustu přínosů: protierozní, a to jak vodní, tak větrné, zadržení vody v krajině, izolační zeleň proti hluku z Rudné, produkce ovoce obyvatelům, vytvoření úkrytů mnoha různým živočichům atd. Rada obce také bude apelovat na místně hospodařícího zemědělce, který je dle LPIS veden v dané lokalitě, aby vytvořil biopás od cesty podél zahrad až k budoucím obecnímu sadu. Na podzim 2020 se obyvatelé mohou těšit na nový obecní sad na Cypkach.

radní za ODS Bc. Petr Lička

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.