Vodní eroze na Cypkach

Někteří obyvatelé ulice Vřesová byli koncem srpna postiženi splavením ornice z obecních pozemků parcelního čísla 1698/25 a 1698/5. Byla to ta velká ulicha, kdy v parku u hasičárny spadl strom na rodinný dům, nebo došlo k zaplavení cesty u hnojišťa. Bylo to v období, kdy se seje řepka, tudíž také došlo k souhře dvou významných faktorů. První je, že spadlo velké množství srážek v malém časovém úseku na poměrně malé území. Kdy tyto srážky byly opravdu velmi intenzivní. Na Mezihořu a na lazňach padaly dokonce krupy. Druhý faktor je, že tyto srážky přišli v době, kdy je pole čerstvě oseto. Když je pole čerstvě oseto, je to období, kdy je pole nejnáchylnější na vodní erozi. Není vyvinut porost, který funguje jako kryt a kořenový systém rostlin neváže ornici. Účinek se násobil a bylo.

Sami zasažení obyvatelé kontaktovali radnici, aby vzniklou situaci řešila a rada obce pověřila mne. Já a Jirka Augustin jsme provedli prohlídku na místě samém a vše nafotili. Fotografie erozních rýh a splavené ornice byly zaslány Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Ostrava.

Řešením je vybudovat přirozené protierozní opatření na pozemcích v majetku obce Vřesina, p.č. 1698/25 a 1698/5. 1. vybudování jednoduchého průlehu dle terénu – což je jednoduchá hrázka navršená z okolního materiálu do výšky cca 1m, šířka základny cca 1 m a v průběhu po vrstevnici. 2. zatravnění průlehu a prostoru pod průlehem 3. podpora využití území k zahradkářským či sadovnickým účelům obyvatel, podpora chovu domácího zvířectva a včel – již v současné době je část pozemku 1698/5 využívána obyvateli ulice Vřesová. Chov kur, kraliku … a zahradkařeni má na dědině a v krajině svoji tradici a nezastupitelné místo. 4. vysazení dřevin a keřů

V současné době obdrželi dotčení vlastníci nemovitostí dopis s pozvánkou na informativní schůzku v záležitosti ,,vodní eroze na Cypkach“. Na této schůzce bude celá záležitost diskutována s dotčenými obyvateli a majiteli okolních nemovitostí. Pokud by měl kdokoliv zájem na tuto schůzku přijít, tak se uskuteční ve středu 8. ledna 2020, v 18:00 hodin, v Zahradkařu.

Bc. Petr Lička

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace z jednání obecní rady. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.