Vřesiňaci, víte co na jaře s BRKEM?!

Hned na začátku je nutno objasnit co to BRKO vlastně je. Jedná se o Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad. Tento bioodpad vzniklý na území obce má doposud občan možnost likvidovat třemi způsoby. A to s využitím sběrného dvora za hasičarnu nebo objednáním si hnědé popelnice u OZO Ostrava a platit si ji sám. Třetím způsobem je kompostování na vlastní zahradě, tím pádem obci nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat. To znamená, že se nemusí svážet, kompostovat a následně vyvážet, uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk co nejméně škodí přírodě.

Rada obce pro občany v tomto roce připravila jiný způsob soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu, který bude v průběhu roku rozšiřován. Základní sběrové místo za hasičarnu zůstane stejné. Od 1.4.2019 bude provozní doba pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. Další novinkou v obci je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (zákon č. 321/2014 Sb.). Přináší nové povinnosti obcím a městům. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování. Nádoba na jedlé tuky a oleje bude od 1.4.2019 umístěna pouze ve sběrném dvoře za hasičarnu.

Během sezóny budou místa sběru bioodpadu ve Vřesině rozšiřovány. A to zejména na taková místa, kde občané bioodpad sypou do lesů. Na tyto místa budou v průběhu sezóny umístěny kontejnery na bioodpad. Na každém stanovišti budou kontejnery dva, které budou barevně odlišeny. Jeden bude na větve z ořezů stromů a podobný objemnější bioodpad, druhý kontejner bude na bioodpad drobnější.

Je nutno zdůraznit, že tyto kontejnery budou pouze na bioodpad a pokud to občané nebudou respektovat, způsobí to technickým pracovníkům obce opravdu velké problémy. Nemluvě o tom, že obci vzniknou zbytečné náklady, které bude muset obec uhradit. Tyto kontejnery bude obecní rychlá rota svážet z celé obce vlastními silami. Rada obce proto rozhodla pořídit traktorový nosič kontejnerů za obecní traktor a kontejnery.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

Radu obce vedla k novém systému soustřeďování, sběru, svozu a likvidaci několik důvodů: 1) eliminace černých skládek bioodpadu na území obce, 2) ekonomický aspekt, kdy se nabízí možnost likvidace bioodpadu v kompostárně za ceny nižší, než nyní obec platí OZO Ostrava, 3) rozšíření stanovišť pro soustřeďování bioodpadu a tím zvýšení kvality této služby obyvatelstvu.

Jaké jsou tedy možnosti likvidace bioodpadu pro občany? 1) kompostování na vlastním pozemku, což je nejlepší způsob, 2) odvoz bioodpadu na sběrné místo a 3) individuální objednání a hrazení si hnědé popelnice u OZO Ostrava.

Věřím, že nový systém soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu v obci přinese občanům větší komfort při zahrádkaření a lesům méně skládek. Také věřím vřesiňákům, že budou disciplinovaní a nebudou dávat do kontejnerů jiný odpad, než ten, který tam patří. Chceme lepší Vřesinu.

Za radu obce a ODS Vřesina Bc. Petr Lička

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace z jednání obecní rady. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.