Výsledky dotazníku Chci lepší Vřesinu!

Jen pro zajímavost se můžeme podívat v čase zpet, co vše občané zmínili v dotazníku Chci lepší Vřesinu před 4 lety.

Příspěvek ze září 2018:

Koncem května tohoto roku jsme zveřejnili on-line dotazník pro občany Vřesiny, abychom zjistili, co naše občany trápí a nad čím by se mělo nové vedení obce do budoucna zamyslet. Dotazník bylo možné vyplnit do 16.9.2018 a celkem jsme obdrželi 114 odpovědí. I přes relativně nízký počet odpovědí lze z výsledků dobře vyčíst hlavní problémy, které sužují naši obec nejvíce. Mimo předvyplněných odpovědí měli respondenti možnost i otevřených odpovědí, které poskytly různé úhly pohledu a na jejichž základě jsme vytvořili seznam nejčastěji zmiňovaných problémuů:

 1. Doprava v obci - Téměř každý respondent zmínil tuto oblast, přičemž by se daly odpovědi shrnout do těchto kategorií (Dořešení nepřehledné křižovatky „Na Rožku“, dodržování povolené rychlosti, omezení nákladní dopravy, zpomalovací semafory, chybějící retardéry, nadměrný hluk a prašnost, chybějící přechody pro chodce).
 2. Chodníky -Respondenti si stěžují především na chybějící chodníky na ulicích Hlavní, Osvobození a na hlavní cestě směrem na Porubu.
 3. MHD – Zde si respondenti stěžují hlavně na mimoměstskou zónu č. 4, ale také na malou četnost autobusových i tramvajových spojů.
 4. Lékařská péče - Chybějící dětský a zubní lékař, dlouhé čekaní u praktického lékaře, staré a nevyhovující prostory v budově hasičárny.
 5. Volnočasové aktivity pro děti - Respondenti by chtěli nová dětská či work-outová hřiště (ulice Plzeňská, ulice Klimkovická za autobusovou zastávkou). Obec by měla také více podporovat aktivity pro děvčata a nejen pro chlapce (fotbal).
 6. Bezpečnost a veřejný pořádek - Často bylo zmíněno, že obecní policie není vůbec vidět (mimo radarové měření) a že by měli být více aktivní během a po kulturních akcích, a ve večerních a nočních hodinách o víkendech.
 7. Kanalizace a stočné – Stav kanalizační sítě, vysoké náklady na provoz a jako důsledek zvyšovaní stočného
 8. Kulturní akce – Málo kulturních akcí.
 9. Sběrný dvůr – Rozšíření provozní doby, dva dny v týdnu je málo.
 10. Zimní údržba cest a chodníků - Rychlejší odklízení sněhu.

Podrobné výsledky a grafy naleznete pod tímto textem:


Rubriky: Dotazník Chci lepší Vřesinu | Komentáře nejsou povoleny

Stanovisko ODS Vřesina k odkupu umělého trávníku od DTJ Vřesina

ODS Vřesina tímto vydává nesouhlasné stanovisko s odkupem umělého trávníku od DTJ Vřesina, který bude zastupitelstvo obce schvalovat 22.9. 2021. Hlavním důvodem nesouhlasu je nehospodárnost tohoto nákupu, jelikož umělý trávník DTJ Vřesina byl:

 • Vystaven nadměrnému zatížení několikanásobně přesahující jeho technické limity, k čemuž došlo vjezdem a manipulací s nákladními vozidly při stavbě objektu šaten DTJ během roku 2020 a 2021, a dále také skladováním stavebního materiálu na ploše umělého trávníku. Toto zatížení velice pravděpodobně způsobilo nenávratné škody v podloží umělého trávníku.
 • Uveden do provozu v roce 2007, je na hranici své životnosti a vyžaduje sta tisícové investice do opravy podloží a dosypání granulátu, čímž se životnost trávníku prodlouží jen o pár let.

ODS Vřesina proto v duchu řádného hospodáře navrhuje umělý trávník od DTJ Vřesina neodkupovat a naplánovat pokládku zbrusu nového umělého povrchu, který zabezpečí fotbalistům kvalitní nový povrch nevyžadující žádné investice během dalších 15ti let (mimo pravidelné údržby).

Chceme, aby obec jednala stejně jako v případě potřeby druhého obecního traktoru, kdy se nevydala cestou koupě 15 let starého traktoru a investováním několika set tisíc do jeho generální opravy, ale koupila traktor nový, který bude spolehlivě sloužit spoustu dalších let.

Za ODS Vřesina,

Jan Fučík

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování panu Stanjurovi za podporu prosazení protihlukových opatření na mostní estakádě Prodloužené Rudné

Vážení spoluobčané a podporovatelé petice proti hluku z Prodloužené Rudné,

jak jsme několikrát uvedli, petice měla smysl a tentokrát nám velmi pomohl poslanec za ODS a předseda poslaneckého klubu ODS v Parlamentu České republiky pan Zbyněk Stanjura.

Osobně v naší Vřesinské věci intervenoval přes dozorčí radu SFDI (státní fond dopravní infrastruktury) a troufnu si říct, že dále můžete číst výsledek této intervence! Věci se pohly a Vřesina má z věci prospěch.

Až půjdete na podzim k volbám, vzpomeňte si, že zavedené demokratické strany se vyplatí volit a i místní lidé z těchto stran mají na závěr přes demokratickou strukturu těchto stran možnost ovlivnit dění ve prospěch občanské společnosti.

Dopis od pana Stanjury z 9.6.2021:

Vážený pane starosto, vážený pane Staňku,

navazuji na naši schůzku, která se týkala dalších opatření na silnici I/11. Omlouvám se za zpoždění odpovědi, ale zasedání orgánů SFDI bylo a je omezeno díky covidovým opatřením.

Prostřednictvím Dozorčí rady SFDI jsem požádal ředitele SFDI, aby prověřil stav a další plány ŘSD k řešení šířícího se hluku z estakády na sil. I/11 Ostrava - Rudná.

Aktuálně pro ŘSD zpracovává společnost Dopravoprojekt Ostrava projektovou dokumentaci potřebnou pro realizaci opatření, jejichž provedením dojde k eliminací šíření hluku z předmětné mostní estakády. Projektová dokumentace obsahuje návrh protihlukových opatření, kde jsou zde navrženy PMMA panely vyztužené svislými černými PA vlákny, síla 12 mm, odstín citrine. Montáž pomocí nerezových terčů a pomocí POM objímek na trubky zábradlí.

PMMA panely jsou:

Desky z litého plexiskla vyztužené integrovanými polyamidovými vlákny s vysokou mírou bezpečnosti při rozbití, propustností světla, odolností vůči UV záření a dobrou odrazivostí hluku.

 • Neprůzvučnost dle ČSN EN 1793-2 Kategorie B3, DLR=29 dB
 • velmi dobrá propustnost světla 92%
 • vynikající optické vlastnosti
 • dobré zvukové a izolační vlastnosti
 • nízká hmotnost v porovnání se sklem
 • vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
 • rozsah provozních teplot (-10° až 80° C)
 • recyklovatelnost a snadná udržovatelnost
 • 10 let záruka, 35 letá životnost materiálu v PHS
 • certifikace dle ČSN EN 14388 pro použití v PHS
 • certifikace dle normy ČSN EN 1794-2, příloha B Nebezpečí padajících úlomků třída 5/6 (:2004), třída 4 (:2011)

Obsahem projektové dokumentace je rovněž odhlučnění mostních závěrů, a to prostřednictvím tzv. kapes, díky kterým dojde k omezení šíření zvuku.

Termín pro předložení PD je stanoven na červen 2021 s předpokladem vypsání soutěže rovněž v červnu 2021 a s termínem realizace červenec až srpen 2021.

Díky těmto opatřeními by mělo dojít k zásadnějšímu zlepšení hlukové situace v okolí stavby.

V příloze zasílám technické specifikace zvoleného řešení.

S pozdravem

Zbyněk Stanjura

Protihluková opatření na zábradlí

Protihluková opatření na mostní závěry

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Vřesina stále nemá vyhlášku pro omezení hluku o nedělích a svátcích. Podívejte se jak se hlasovalo.

Vážení spoluobčané, pan starosta dnes na jednání zastupitelstva opět předložil navrhovanou vyhlášku, která by v obci právně zaručila dodržování klidu o nedělích a svátcích.

Padlo mnoho argumentů pro, bylo citováno panem radním Augustinem, že 75 % účastníků ( z 556 občanů ) veřejné ankety mezi obyvateli obce Vřesina chce takovou vyhlášku, padly argumenty, že Vřesina je poslední obec v okrese Ostrava-město, která tuto vyhlášku nemá, přesto si někteří zastupitelé myslí, že vyhláška není třeba a argumentovali, že Vřesina je vesnice a tak to zůstane. Udělejte si obrázek sami. Pro hlasovali zastupitelé Otevřené radnice a KDU-ČSL, ODS návrh předložila v součinnosti s panem starostou.

Proti a zdrželi se a tím způsobili nepřijetí vyhlášky byli zastupitelé hnutí ANO, ČSSD a NK-Prosperita. Díky těmto 5 lidem budou v naší obci dále někteří bezohlední obyvatelé beztrestně obtěžovat v neděli a o svátcích hlukem své sousedy.

ODS Vřesina

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Vřesina stále nemá protihlukovou vyhlášku!

Vážení spoluobčané, na konci loňského roku jsme reagovali na četné žádosti občanů obce o napravení stavu, že v naší obci dosud není protihluková vyhláška, která by omezila hluk o nedělích a státních svátcích. Souvisí to i se zvýšením hluku z silnice I/11 a tato vyhláška měla být jedním z opatření jak v naší obci zajistit klid.

Na dnešním zastupitelstvu proběhlo schvalování této předložené vyhlášky, která byla předjednána radou obce a schválena Ministerstvem Vnitra České republiky. Bohužel někteří zastupitelé tuto vyhlášku nechtějí a tak při hlasování neprošla. Je smutné, že pro přijetí této vyhlášky nehlasoval ani starosta obce p. Kopeň a radní za otevřenou radnici p. Augustin. Pro hlasovali jen zástupci koalice ODS a KDU-ČSL, tyto hlasy ale nestačily.

Takže až uslyšíte  v neděli místo zpěvu ptactva na zahradě ryk sousedovy sekačky, víte komu máte poděkovat.

Je nám líto, že práce, kterou jsme si s vyhláškou dali byla takto smetena ze stolu.

ODS Vřesina

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Hluk z prodloužené Rudné – co je nového a co děláme.

Vážení spoluobčané, je dobré vědět, že naše petice nezapadla a žije mezi politiky. Vím, leckdo si může říct, že nám v ničem nepomůžou a že je zajímáme jen před volbami.

V našem případě to tak bylo, o tom není sporu. Prakticky hned po vyfocení se krajských politiků a jednoho vyhozeného ministra na Rudné to ty dotyčné úředníky absolutně přestalo zajímat. Výsledek všichni známe, hluk, zmar a trvale poškozené životní prostředí. Proto jsme udělali petici a my s ní teď obcházíme a obesíláme naše politické představitele. Na kraji (MSK) jsme u hejtmana Vondráka (ANO) neuspěli, odkázal občany dopisem někam do neznáma, svou úřední řečí, nic konkrétního a v ničem nehodlá pomoct, protože to prý není věc kraje…. Pozitivní ale je, že i on naši petici a stížnost posunul na ŘSD do Prahy.

Pan starosta ten dopis má, můžete se na něj k němu jít podívat. Přesto to s Krajským úřadem nevzdáváme a společně s krajskými zastupiteli za ODS panem Návratem a paní Crkvenijaš-Němečkovou se dále pokoušíme najít řešení. Jednání proběhnou v prvním týdnu měsíce března.

V posledním týdnu měsíce února nám naše petice otevřela dveře k jednání s ex ministrem dopravy a nynějším předsedou klubu ODS v Parlamentu ČR panem Stanjurou. Za Vřesinu jsme se zúčastnili ve složení pan starosta Kopeň a za ODS Vřesina pánové Staněk a Lička. Pan Stanjura si vyžádal naši petici a přislíbil, že za nás bude jednat s generálním ředitelem ŘSD a na Ministerstvu dopravy, kde problematika nyní patří. Takže věříme, že toto možná náš problém alespoň trochu posune k pozitivnímu výsledku – zahájení jednání a prací ke snížení hlukové zátěže.

Je to jen krátká informace o tom, že se problematice nadále věnujeme a snažíme se problém šířit mezi osoby a instituce tak, aby se stal takzvaně veřejně známý a musel se řešit. Proto je našich 386 podpisů pod peticí nesmírně cenných a i politici nyní věc berou vážně.

Za ODS Vřesina Martin Staněk, Jan Fučík, Petr Lička

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Zastupitelstvo neprohlasovalo odkup umělky od DTJ Vřesina

Pan starosta zveřejnil na obecním webu ohlédnutí za posledním zasedáním zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 9. 12. 2020 a zmínil, že krom jednoho sporného bodu, kde žádné usnesení nebylo přijato, byly ostatní body zastupiteli jednoznačně odhlasovány. Co bylo obsahem sporného bodu už pan starosta ale nepíše.

Jednalo se o odkup umělého travnatého povrchu na konci životnosti (s příslušenstvím) od DTJ Vřesina ve sportovním areálu U opusty. Na začátku diskuze pan starosta upozornil, že si obec nechala zpracovat znalecký posudek s výslednou částkou 1 200 000 kč, ale taky že se panu znalci do ocenění moc nechtělo. Po-té vystoupil radní Ing. Michal Král, který byl obecní radou pověřen s DTJ Vřesina v této záležitosti jednat a uvedl, že si 24.11. od DTJ vyžádal, aby rada mohla řádně rozhodnout, následující dokumenty:

 • Projektovou a předávací dokumentaci hřiště a osvětlení
 • Faktury spojené s výstavbou hřiště vč. zpevněných ploch
 • Faktury spojené s údržbou za posledních 5 let
 • Veškeré potřebné revize důležité pro chod hřiště za poslední 2 roky

Tyto dokumenty měly sloužit obecní radě k posouzení projektovaného a skutečného stavu, a nákladů na vybudování a provoz hřiště, aby bylo všem zastupitelům jasné, jaké břemeno si na sebe obec v případě koupě uváže. DTJ ale žádný z výše uvedených dokumentů obecní radě neposkytlo, a proto pan Král navrhl tento bod odložit a zárověň upozornil, že DTJ Vřesina má s obcí Vřesina stále platný smluvní vztah na dlouhodobý pronájem pozemku pod umělým trávníkem až do 16.8.2022 a není tedy žádný urgentní důvod, proč by obec musela umělý trávník od DTJ odkoupit. Navíc zmínil, že umělý povrch je na konci své životnosti (zbývají 2 roky) a také, že je nutné provést jeho rekultivaci v odhadované výši zhruba 150 000 kč, která může prodloužit životnost až o 4 roky.

Několik zastupitelů pak argumentovalo, že fotbalisté nebudou mít kde trénovat a že by obec měla hřiště odkoupit. Na to ovšem starosta DTJ a zároveň obecní zastupitel pan Marcel Vajda odpověděl, že DTJ vřesinským fotbalistům, v případě neodkoupení hřiště, bránit v trénování nebude. Z řad zastupitelů rovněž zaznělo, že hřiště je stále obecní a obec vlastně nemá co kupovat, jedná se jen o umělý povrch hřiště. Po-té padlo několik návrhů kupní ceny od zhruba 600 000 kč, přes 1 000 000 kč až po 1 200 000 kč, ale při hlasování neprošel ani jeden.

Padl i názor, že by současný smluvní vztah mezi obcí a DTJ měl pokračovat do vypršení, tedy do 16.8.2022 a obec by měla zvážit, jestli nebude lepší v roce 2022 pořídit úplně nový umělý povrch, když tomu stávajícímu bude končit životnost a jeho rekultivace za zhruba 150 000 kč jeho životnost prodlouží jen o několik pár let. Navíc by nový povrch mohl být rozšířen, aby se na hřišti dala hrát i mistrovská utkání, což na stávajícím hřišti není možné, protože nesplňuje normy Fotbalové asociace ČR. Toto je problém hlavně při nepřízni počasí, kdy se mistrovská utkání musí odehrávat výhradně na sousedním hřišti s přírodním trávníkem, jehož kvalita se za několik posledních let výrazně zhoršila.

Jsme zvědaví, jak se obecní rada a zastupitelstvo obce nakonec rozhodne.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Zákaz hlučných prací v neděli a o svátcích?

Zákaz hlučných prací v neděli a o svátcích?

Odpověď je pane starosto ano!

Náš starosta se zamyslel ve Vřesinských novinách nad tím, že vlastně vyhlášky a opatření na katastru obce nejsou třeba, protože se máme domluvit mezi sebou a mít se rádi. Ano, bylo by to krásné.

Hlavně by nemusel pak nic dělat a nemusel by dělat nepopulární kroky a třeba by i obecní policisté museli nějak jít a něco s někým řešit. Takový malý ideál. Jen pak nepotřebujeme ani starostu, ani obecní policii. Vyřešíme si sami vše sami, po sousedsku.

Tolik ironie, trochu faktů neuškodí.

Občan Vřesiny pan Franz má ve stejném vydání listu opačný názor, domáhá se splnění přání občanů.

Já jeho přání podpořím lakonickými fakty o tom, že naši sousedé – obce mají tuto vyhlášku všechny a zjevně ji dodržují a nevadí jim 6 dnů deště a podobné pseudo filozofické úvahy jak nic nedělat.

Takže :

Klimkovice

Dolní Lhota

Ostrava

Jen Vřesina ne, co nám brání pane starosto?

Jsem přesvědčený, že je to dobrý krok k soužití v obci, nikdo už nemůže mít ani na slušnou námitku hlučícímu sousedovi jeho odpověď, že to není zakázané. Jen zkrátka budou muset lidé za svou práci placeni občas i pracovat. A to není nic škodlivého, budeme se na to těšit.

Za ODS Vřesina občanům slibujeme, že návrh této vyhlášky předložíme na jednom z následujících jednání zastupitelstva obce. Zároveň zveřejníme na Facebook skupině Vřesina anketu, jestli občané Vřesiny chtějí mít v obci o nedělích a svátcích klid.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Pozor, pozor, zas po roku je tu výsadba ovocných stromků!

Jak už všeci vite bude se budovat na Cypkach jakesik to protierozní opatření, bo na Vřesové měli ludi co chvilu splachnute sklepy vodu z pola. Proto tam bude val proti vodě a ovocné stromky. Val vykope bager, ale stromky mušime napchať do země sami. A nebude se sadit jenom na Cypkach, ale i pod rozrvalem a kolem cesty ku hnojišťu. Celkem 100 ks stomků. U pomologa Radima Lokoča, kery loni na poďim přednašal o starych odrudach v zahradkařu, su stromky objednane. A to 10 ryngli, 10 meruňi, 10 hrušek, 10 jablek, 10 švestek, 10 třešni, 10 višni, 5 aronii, 5 kdouli, 10 moruši, 5 jedlych kaštanu a 5 oskeruši. Pro ty kdo nevi co je oskeruša, tak je to správně po botanicku Jeřáb oskeruše (sorbus domestika), pro informací dychtivé je odkaz zde.

Všecko by mělo proběhnut 14.11.2020 a zastavit nas može akurat snih, mraz a antivirovy program Prymula 2.0. O devate sraz na polu, místo srazu je na mapce, gdyby kerysi pajtaš nevěděl kaj su cypky. Je to jednoduche jak facka, na koncu ulice Vřesové. Jakesik to občerstvení bude tež, horky čaj či kafe, zelňačka a slivka. I jakasik ta voda se eventualně najdě. Odpoledni program, kery začne tak o třeti, by měl byt tež a budu jakesik ty přenášky, půlhodinovy film, pivko, slivka, gulašek a ine srandy. Kdo byl loni, tak vi. Proto prosím všechny vřešaky, ať přidu ku pomoci, bo to nebude take jednoduche jako loni. Bo se bude sadit vice stromku a na vice mistech po dědině.

Takže rekapitulace: 14.11.2020 o devate na Cypkach, nabrusit ryče a vzit sebu, pevne butky nutnosti a isto bude i fučet jak cyp (bo cypky).

Diky moc Petr Lička

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Vřesina v celostátních médiích: Hluk ze silnice I/11

Petice a občanská iniciativa má smysl! Celostátní veřejno právní médium ČR 1 – Radiožurnál si všiml naší petice a zařadil problém, který nás sužuje do hlavních ranních zpráv. Znění zprávy si můžete přečíst níže nebo poslechnout zde (čas 7:30:32)

„Obyvatelé Vřesiny u Ostravy si stěžují na hluk z nedaleké čtyřproudé silnice. Silničáři v prosinci dokončili hlavní tah spojující Ostravu s Opavou. Od té doby výrazně přibylo aut i v okolí Vřesiny. Místní proto po Ředitelství silnic a dálnic chtějí, aby postavilo protihlukové zábrany. Kvůli tomu v obci dokonce vznikla petice, která už má stovky podpisů.“

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny