Hluk z prodloužené Rudné – co je nového a co děláme.

Vážení spoluobčané, je dobré vědět, že naše petice nezapadla a žije mezi politiky. Vím, leckdo si může říct, že nám v ničem nepomůžou a že je zajímáme jen před volbami.

V našem případě to tak bylo, o tom není sporu. Prakticky hned po vyfocení se krajských politiků a jednoho vyhozeného ministra na Rudné to ty dotyčné úředníky absolutně přestalo zajímat. Výsledek všichni známe, hluk, zmar a trvale poškozené životní prostředí. Proto jsme udělali petici a my s ní teď obcházíme a obesíláme naše politické představitele. Na kraji (MSK) jsme u hejtmana Vondráka (ANO) neuspěli, odkázal občany dopisem někam do neznáma, svou úřední řečí, nic konkrétního a v ničem nehodlá pomoct, protože to prý není věc kraje…. Pozitivní ale je, že i on naši petici a stížnost posunul na ŘSD do Prahy.

Pan starosta ten dopis má, můžete se na něj k němu jít podívat. Přesto to s Krajským úřadem nevzdáváme a společně s krajskými zastupiteli za ODS panem Návratem a paní Crkvenijaš-Němečkovou se dále pokoušíme najít řešení. Jednání proběhnou v prvním týdnu měsíce března.

V posledním týdnu měsíce února nám naše petice otevřela dveře k jednání s ex ministrem dopravy a nynějším předsedou klubu ODS v Parlamentu ČR panem Stanjurou. Za Vřesinu jsme se zúčastnili ve složení pan starosta Kopeň a za ODS Vřesina pánové Staněk a Lička. Pan Stanjura si vyžádal naši petici a přislíbil, že za nás bude jednat s generálním ředitelem ŘSD a na Ministerstvu dopravy, kde problematika nyní patří. Takže věříme, že toto možná náš problém alespoň trochu posune k pozitivnímu výsledku – zahájení jednání a prací ke snížení hlukové zátěže.

Je to jen krátká informace o tom, že se problematice nadále věnujeme a snažíme se problém šířit mezi osoby a instituce tak, aby se stal takzvaně veřejně známý a musel se řešit. Proto je našich 386 podpisů pod peticí nesmírně cenných a i politici nyní věc berou vážně.

Za ODS Vřesina Martin Staněk, Jan Fučík, Petr Lička

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Zastupitelstvo neprohlasovalo odkup umělky od DTJ Vřesina

Pan starosta zveřejnil na obecním webu ohlédnutí za posledním zasedáním zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 9. 12. 2020 a zmínil, že krom jednoho sporného bodu, kde žádné usnesení nebylo přijato, byly ostatní body zastupiteli jednoznačně odhlasovány. Co bylo obsahem sporného bodu už pan starosta ale nepíše.

Jednalo se o odkup umělého travnatého povrchu na konci životnosti (s příslušenstvím) od DTJ Vřesina ve sportovním areálu U opusty. Na začátku diskuze pan starosta upozornil, že si obec nechala zpracovat znalecký posudek s výslednou částkou 1 200 000 kč, ale taky že se panu znalci do ocenění moc nechtělo. Po-té vystoupil radní Ing. Michal Král, který byl obecní radou pověřen s DTJ Vřesina v této záležitosti jednat a uvedl, že si 24.11. od DTJ vyžádal, aby rada mohla řádně rozhodnout, následující dokumenty:

  • Projektovou a předávací dokumentaci hřiště a osvětlení
  • Faktury spojené s výstavbou hřiště vč. zpevněných ploch
  • Faktury spojené s údržbou za posledních 5 let
  • Veškeré potřebné revize důležité pro chod hřiště za poslední 2 roky

Tyto dokumenty měly sloužit obecní radě k posouzení projektovaného a skutečného stavu, a nákladů na vybudování a provoz hřiště, aby bylo všem zastupitelům jasné, jaké břemeno si na sebe obec v případě koupě uváže. DTJ ale žádný z výše uvedených dokumentů obecní radě neposkytlo, a proto pan Král navrhl tento bod odložit a zárověň upozornil, že DTJ Vřesina má s obcí Vřesina stále platný smluvní vztah na dlouhodobý pronájem pozemku pod umělým trávníkem až do 16.8.2022 a není tedy žádný urgentní důvod, proč by obec musela umělý trávník od DTJ odkoupit. Navíc zmínil, že umělý povrch je na konci své životnosti (zbývají 2 roky) a také, že je nutné provést jeho rekultivaci v odhadované výši zhruba 150 000 kč, která může prodloužit životnost až o 4 roky.

Několik zastupitelů pak argumentovalo, že fotbalisté nebudou mít kde trénovat a že by obec měla hřiště odkoupit. Na to ovšem starosta DTJ a zároveň obecní zastupitel pan Marcel Vajda odpověděl, že DTJ vřesinským fotbalistům, v případě neodkoupení hřiště, bránit v trénování nebude. Z řad zastupitelů rovněž zaznělo, že hřiště je stále obecní a obec vlastně nemá co kupovat, jedná se jen o umělý povrch hřiště. Po-té padlo několik návrhů kupní ceny od zhruba 600 000 kč, přes 1 000 000 kč až po 1 200 000 kč, ale při hlasování neprošel ani jeden.

Padl i názor, že by současný smluvní vztah mezi obcí a DTJ měl pokračovat do vypršení, tedy do 16.8.2022 a obec by měla zvážit, jestli nebude lepší v roce 2022 pořídit úplně nový umělý povrch, když tomu stávajícímu bude končit životnost a jeho rekultivace za zhruba 150 000 kč jeho životnost prodlouží jen o několik pár let. Navíc by nový povrch mohl být rozšířen, aby se na hřišti dala hrát i mistrovská utkání, což na stávajícím hřišti není možné, protože nesplňuje normy Fotbalové asociace ČR. Toto je problém hlavně při nepřízni počasí, kdy se mistrovská utkání musí odehrávat výhradně na sousedním hřišti s přírodním trávníkem, jehož kvalita se za několik posledních let výrazně zhoršila.

Jsme zvědaví, jak se obecní rada a zastupitelstvo obce nakonec rozhodne.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Zákaz hlučných prací v neděli a o svátcích?

Zákaz hlučných prací v neděli a o svátcích?

Odpověď je pane starosto ano!

Náš starosta se zamyslel ve Vřesinských novinách nad tím, že vlastně vyhlášky a opatření na katastru obce nejsou třeba, protože se máme domluvit mezi sebou a mít se rádi. Ano, bylo by to krásné.

Hlavně by nemusel pak nic dělat a nemusel by dělat nepopulární kroky a třeba by i obecní policisté museli nějak jít a něco s někým řešit. Takový malý ideál. Jen pak nepotřebujeme ani starostu, ani obecní policii. Vyřešíme si sami vše sami, po sousedsku.

Tolik ironie, trochu faktů neuškodí.

Občan Vřesiny pan Franz má ve stejném vydání listu opačný názor, domáhá se splnění přání občanů.

Já jeho přání podpořím lakonickými fakty o tom, že naši sousedé – obce mají tuto vyhlášku všechny a zjevně ji dodržují a nevadí jim 6 dnů deště a podobné pseudo filozofické úvahy jak nic nedělat.

Takže :

Klimkovice

Dolní Lhota

Ostrava

Jen Vřesina ne, co nám brání pane starosto?

Jsem přesvědčený, že je to dobrý krok k soužití v obci, nikdo už nemůže mít ani na slušnou námitku hlučícímu sousedovi jeho odpověď, že to není zakázané. Jen zkrátka budou muset lidé za svou práci placeni občas i pracovat. A to není nic škodlivého, budeme se na to těšit.

Za ODS Vřesina občanům slibujeme, že návrh této vyhlášky předložíme na jednom z následujících jednání zastupitelstva obce. Zároveň zveřejníme na Facebook skupině Vřesina anketu, jestli občané Vřesiny chtějí mít v obci o nedělích a svátcích klid.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Pozor, pozor, zas po roku je tu výsadba ovocných stromků!

Jak už všeci vite bude se budovat na Cypkach jakesik to protierozní opatření, bo na Vřesové měli ludi co chvilu splachnute sklepy vodu z pola. Proto tam bude val proti vodě a ovocné stromky. Val vykope bager, ale stromky mušime napchať do země sami. A nebude se sadit jenom na Cypkach, ale i pod rozrvalem a kolem cesty ku hnojišťu. Celkem 100 ks stomků. U pomologa Radima Lokoča, kery loni na poďim přednašal o starych odrudach v zahradkařu, su stromky objednane. A to 10 ryngli, 10 meruňi, 10 hrušek, 10 jablek, 10 švestek, 10 třešni, 10 višni, 5 aronii, 5 kdouli, 10 moruši, 5 jedlych kaštanu a 5 oskeruši. Pro ty kdo nevi co je oskeruša, tak je to správně po botanicku Jeřáb oskeruše (sorbus domestika), pro informací dychtivé je odkaz zde.

Všecko by mělo proběhnut 14.11.2020 a zastavit nas može akurat snih, mraz a antivirovy program Prymula 2.0. O devate sraz na polu, místo srazu je na mapce, gdyby kerysi pajtaš nevěděl kaj su cypky. Je to jednoduche jak facka, na koncu ulice Vřesové. Jakesik to občerstvení bude tež, horky čaj či kafe, zelňačka a slivka. I jakasik ta voda se eventualně najdě. Odpoledni program, kery začne tak o třeti, by měl byt tež a budu jakesik ty přenášky, půlhodinovy film, pivko, slivka, gulašek a ine srandy. Kdo byl loni, tak vi. Proto prosím všechny vřešaky, ať přidu ku pomoci, bo to nebude take jednoduche jako loni. Bo se bude sadit vice stromku a na vice mistech po dědině.

Takže rekapitulace: 14.11.2020 o devate na Cypkach, nabrusit ryče a vzit sebu, pevne butky nutnosti a isto bude i fučet jak cyp (bo cypky).

Diky moc Petr Lička

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Vřesina v celostátních médiích: Hluk ze silnice I/11

Petice a občanská iniciativa má smysl! Celostátní veřejno právní médium ČR 1 – Radiožurnál si všiml naší petice a zařadil problém, který nás sužuje do hlavních ranních zpráv. Znění zprávy si můžete přečíst níže nebo poslechnout zde (čas 7:30:32)

„Obyvatelé Vřesiny u Ostravy si stěžují na hluk z nedaleké čtyřproudé silnice. Silničáři v prosinci dokončili hlavní tah spojující Ostravu s Opavou. Od té doby výrazně přibylo aut i v okolí Vřesiny. Místní proto po Ředitelství silnic a dálnic chtějí, aby postavilo protihlukové zábrany. Kvůli tomu v obci dokonce vznikla petice, která už má stovky podpisů.“

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Předání petice starostovi obce

Dnes na jednání v domě zahrádkářů se zástupcem Krajské hygienické stanice panem Ing. Alešem Kalužou předal pan Jan Fučík starostovi obce p. Jiřímu Kopňovi petici s Vašimi podpisy.

Petici podepsalo více než 300 občanů obce a myslíme si, že je to nevídaný počet občanů zajímajících se o tento obec pálící problém.

Děkujeme všem, kdo podepsali, všem kdo nám pomáhali petici šířit a podporovali nás.

Starosta má nyní v ruce výraznou neanonymní podporu pro jednání s úřady.

Dnešní jednání, které vzniklo mimo jiné i z tlaku právě naší občanské aktivity přineslo mimo jiné i to, že se občané shodli na místě, kde se bude hluk akreditovanou firmou na pověření KHS měřit, ale také ukázalo na to, že jak sdělil zástupce KHS obec Vřesina v minulosti zcela podcenila a ignorovala možnosti, které jí zákon v ochraně před negativními důsledky stavby silnice I/11 dával.

Na poslední veřejné projednávání dopadů stavby ( v roce 2017 ) se nejen nikdo z zástupců obce nedostavil, ale ani obec neposlal ani jednu námitku a návrh k protihlukovým opatřením. Tím se naše obec vzdala jakýhkoliv možností úprav stavby a nechala občany na pospas tomu, čemu dens čelíme. Hluku a světelnému smogu. Každý sám si může najít, kdo v té době byl zastupitelem, radním, starostou-kou…..

Obec Krásné pole chrání protihlukové uzávěry I v polích, každý se může zajít podívat, holy, jejich vedení obce mělo jiné priority než naše.

To byl exkurz do minulosti a nyní jak dále.

Pan Ing. Kaluža nám dal několik námětů a velmi dobrých rad, pan starosta bude jistě jednat dále a společně se pokusíme nyní velmi nepříznivý stav zvrátit. Na měření hluku máme totiž už pouze 45 dnů, včetně zpracování, protože kolaudace stavby běží a musíme doručit odvolání – měření do 30.10.2020.

Na zastupitelstvu obce 23.9.2020 radní obce za ODS pan Petr Lička navrhne zastupitelstvu následujcí :

  1. Provést na náklady obce obce několik dalších kontrolních měření ( KHS udělá pouze jedno a to nám připadá příliš rizikové )
  2. Navrhne zřízení pracovní komise, která zabezpečí najmutí právního experta schopného vést zastoupení obce při legislativních podáních ve věci protihlukových úprav stavby I/11 a to za komerčních podmínek. Nejsme si totiž jisti, že obec je schopna vést takto složité jednání a spory v časové tísni, ve které se obec ocitla. Toto má být pomoc panu starostovi, který se ve věci velmi angažuje.

Závěrem chceme poděkovat jak panu starostovi za organizaci schůzky, tak zástupci KHS Ing. Kalužovi a profesionální seznámení a konzultaci s problémem, který řešíme.

A Vám, občanům, kteří jste se nebáli petici podepsat a také dnes přišli na schůzi k tématu. To nejvíc.

ODS Vřesina

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Petice proti hluku už má přes 300 podpisů

Vážení spoluobčané,

Děkujeme za podpisy na naší společné petici proti hluku v obci způsobovaném mostem a silnicí I/11.

Zaznamenali jsme různé reakce, od nadšení něco udělat pro zlepšení poškozené kvality života v obci až po extrém > já nic podepisovat nebudu, nemá to smysl (člen rady obce).

Dobře, je to taky názor.

Já si myslím pravý opak, petice a její signatura je začátek tlaku na státní aparát. Pověřujeme jí starostu obce, aby našim mandátem něco dělal se stavem, který se nám nelíbí.

Co starosta může:

  1. Argumentovat na příslušných místech státní správy názorem stovek občanů obce, kterým je poškozena kvalita života
  2. Může se k nám aktivně přidat a navázat na naši petici – kontaktovat okolní starosty v Krásném Poli a Porubě, protože i tam jsou občané poškozeni
  3. Může našimi jmény podat stížnost na Krajskou Hygienickou stanici – k tomu jsme jej de fakto podpisem zplnomocnili, má ( bude mít po předání petice ) několik set podpisů občanů.
  4. Pane starosto, ideál, občané jsou za Vámi, chtějí jen, aby jste z moci úřední konal, my Vás podporujeme!

Takže jsem mu dali naší společnou aktivitou dostatečný mandát něco dělat. Není to anonymní, není to sezení u piva a plkání, je to mandát!

Sami jsme použili krátkou cestu na Krajský úřad MsK a jednali dopředu s p. Unuckou, v jehož gesci doprava je. Přislíbil nám, že se snaží jednat s ŘSD a mělo by se v krátké době vyměnit zábradlí na mostě za protihlukové. Pomiňme teď to, že nějaký projektant navrhne na mostní konstrukci nad zastavěným územím trubkové zábradlí a ne protihlukové řešení. Tak bohužel funguje státní správa, od stolu, bez zájmu co způsobí, však škody nemusí platit.

Co se dále povedlo je to, že naší petice si všimli občané z Poruby, kteří jsou hlukem taky postiženi a spojíme v budoucnu síly v tlaku na samosprávu obcí, kde žijeme. Budeme kontaktovat i občany v Krásném Poli.

Ještě jednou dík za podporu a věřím, že naše společná snaha a práce bude efektivní.

Za snížení hluku!

Petice bude k dispozici ješte do konce července, pak ji odevzdáme starostovi.

Podpisové archy jsou k dispozici v prodejně Hruška (pod okny naproti pokladnám), na nástěnce u vchodu do radnice, v obecní knihovně a mateřské škole.

Za ODS Vřesina, Martin Staněk

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Petice proti hluku ze silnice I/11 Prodloužená Rudná

Vážení spoluobčané,

Jistě jste si mnozí všimli a zaznamenali, že v souvislosti se spuštěním dopravy na silnici I/11 dochází v mnohým místech naší obce ke zvýšené hladině hluku způsobené jak dopravou po zmíněné komunikaci, tak zvukovými rázy (projevy) při přejezdu aut po dilatacích mostní konstrukce. Dále si občané stěžují na světelný smog, zvýšenou prašnost a myslivci poukazují na absenci plotu proti vniknutí zvěře do vozovky. Není účelem teď v této fázi zjišťovat, kde je chyba, ale chceme a po dohodě se starostou obce věc začít řešit.

Rozhodli jsme se proto k organizaci petice, kde každý může vyjádřit podporu vedení obce k řešení nově vzniklých problémů po spuštění dopravy na I/11.

Podporu vyjadříte svým podpisem do podpisových archů, které najdete od úterý 19. května na místech uvedených pod tímto textem.

Pokud se totiž dostatečný počet občanů neozve s připomínkami proti stavbě teď, kdy probíhá takzvaný zkušební provoz, může se stát, že v krátké době bude pozdě, stavba se schválí do provozu, na naše připomínky nikdo už nikdy nebude brát zřetel a hluk se stane běžnou součástí našeho denního i nočního života v obci. To jistě nechceme.

Navíc je jasné, že v dnešní době existují technická řešení jak problémy a negativní dopady z této dopravní stavby účinně eliminovat – viz protihluková opatření, která si prosadili občané Poruby.

Druhá věc k řešení je, že součástí stavby I/11 je i výsadba zeleného koridoru (v územním plánu obce Vřesina pod číslem K625) podél komunikace I/11. Proč nebyl dosud realizován jistě vedení obce brzy zjistí a sjedná nápravu.

Děkujeme za pochopení a podpisy petice, prosím šiřte i mezi své známé v Porubě a Krásném Poli, hluk se šíří všemi směry.

Velmi pomůže, aby petici podepsali všichni obyvatelé nemovitostí (tím zvýšíme počet podpisů), kterým tento hluk vadí.

Za petiční výbor Martin Staněk, Jan Fučík, Petr Lička

Text petice:

Chci, aby starosta obce Vřesina důsledně řešil problémy spojené se spuštěním provozu na I/11 a pro občany obce sjednal nápravu:

· Obtěžující hluk z mostní konstrukce při průjezdu automobilů a při přejezdu dilatací mostu komunikace I/11

· Zvýšený hluk v obci vlivem dopravní cesty I/11

· Světelný smog z provozu po I/11

· Absence plotu zabraňující vniknutí zvěře do vozovky na I/11

· Výsadba zeleného koridoru podél komunikace I/11

K tomuto připojuji svůj podpis.

Petiční výbor:
Ing. Martin Staněk – U kříže 732, Vřesina
Bc. Jan Fučík – Pohoří 369, Vřesina (zástupce petičního výboru – jan.fucik@vresinak.cz)
Bc. Petr Lička – Hlavní 43, Vřesina
Petiční archy pro podpis budou od pondělí 18. května uloženy:
- Vestibul obecního úřadu
- Prodejna Krůta ve Svinově
- Po dohodě (věříme v ni):
o Budova školy a školky ve Vřesině
o Obecní knihovna
o Kostel ve Vřesině
- Pokud se najdou dobrovolníci pro přímý kontakt s občany, vybavíme je archy k podpisu

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodující krok vpřed na Cypkach

Začátkem ledna se v zahradkařu uskutečnilo veřejné setkání všech pozvaných dotčených vlastníků nemovitostí a občany, kteří dali podnět na obecní úřad, zemědělci, kteří na Cypkach hospodaří a zástupci obce. Setkání mělo vyřešit jak naložit s vodní erozí v dané lokalitě. Pozemky ve vlastnictví obce jsou nyní bez pachtu a část využívají obyvatelé k chovu hospodářských zvířat a k zahradničení. Jsem opravdu rád, že místní ještě chovají kury a pěstují kobzole, protože i tyto činnosti pomáhají krajině. Z pohledu enviromentálního je záslužné, že obec tyto aktivity podporuje a umožňuje svým občanům využívat bezplatně části svých pozemků.

Na setkání jsem účastníkům nastínil různé možnosti řešení vodní eroze na Cypkach. Po diskuzi si sami obyvatelé zvolili, co by za domy chtěli mít a zároveň je opatření ochránilo před erozí. Po žních budou obecní pozemky geodety zaměřeny, vytyčeny a nejvhodnějším místě bude zbudován průleh. Průleh je malá dlouhá hrázka, asi metr vysoká, která je zbudována z okolního materiálu a táhne se po vrstevnici. Následně pozemky budou osety travní směsí a na podzim vysázen ovocný sad. Vzniklý obecní sad bude mít spoustu přínosů: protierozní, a to jak vodní, tak větrné, zadržení vody v krajině, izolační zeleň proti hluku z Rudné, produkce ovoce obyvatelům, vytvoření úkrytů mnoha různým živočichům atd. Rada obce také bude apelovat na místně hospodařícího zemědělce, který je dle LPIS veden v dané lokalitě, aby vytvořil biopás od cesty podél zahrad až k budoucím obecnímu sadu. Na podzim 2020 se obyvatelé mohou těšit na nový obecní sad na Cypkach.

radní za ODS Bc. Petr Lička

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Vodní eroze na Cypkach

Někteří obyvatelé ulice Vřesová byli koncem srpna postiženi splavením ornice z obecních pozemků parcelního čísla 1698/25 a 1698/5. Byla to ta velká ulicha, kdy v parku u hasičárny spadl strom na rodinný dům, nebo došlo k zaplavení cesty u hnojišťa. Bylo to v období, kdy se seje řepka, tudíž také došlo k souhře dvou významných faktorů. První je, že spadlo velké množství srážek v malém časovém úseku na poměrně malé území. Kdy tyto srážky byly opravdu velmi intenzivní. Na Mezihořu a na lazňach padaly dokonce krupy. Druhý faktor je, že tyto srážky přišli v době, kdy je pole čerstvě oseto. Když je pole čerstvě oseto, je to období, kdy je pole nejnáchylnější na vodní erozi. Není vyvinut porost, který funguje jako kryt a kořenový systém rostlin neváže ornici. Účinek se násobil a bylo.

Sami zasažení obyvatelé kontaktovali radnici, aby vzniklou situaci řešila a rada obce pověřila mne. Já a Jirka Augustin jsme provedli prohlídku na místě samém a vše nafotili. Fotografie erozních rýh a splavené ornice byly zaslány Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Ostrava.

Řešením je vybudovat přirozené protierozní opatření na pozemcích v majetku obce Vřesina, p.č. 1698/25 a 1698/5. 1. vybudování jednoduchého průlehu dle terénu – což je jednoduchá hrázka navršená z okolního materiálu do výšky cca 1m, šířka základny cca 1 m a v průběhu po vrstevnici. 2. zatravnění průlehu a prostoru pod průlehem 3. podpora využití území k zahradkářským či sadovnickým účelům obyvatel, podpora chovu domácího zvířectva a včel – již v současné době je část pozemku 1698/5 využívána obyvateli ulice Vřesová. Chov kur, kraliku … a zahradkařeni má na dědině a v krajině svoji tradici a nezastupitelné místo. 4. vysazení dřevin a keřů

V současné době obdrželi dotčení vlastníci nemovitostí dopis s pozvánkou na informativní schůzku v záležitosti ,,vodní eroze na Cypkach“. Na této schůzce bude celá záležitost diskutována s dotčenými obyvateli a majiteli okolních nemovitostí. Pokud by měl kdokoliv zájem na tuto schůzku přijít, tak se uskuteční ve středu 8. ledna 2020, v 18:00 hodin, v Zahradkařu.

Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny