Petice proti hluku ze silnice I/11 Prodloužená Rudná

Vážení spoluobčané,

Jistě jste si mnozí všimli a zaznamenali, že v souvislosti se spuštěním dopravy na silnici I/11 dochází v mnohým místech naší obce ke zvýšené hladině hluku způsobené jak dopravou po zmíněné komunikaci, tak zvukovými rázy (projevy) při přejezdu aut po dilatacích mostní konstrukce. Dále si občané stěžují na světelný smog, zvýšenou prašnost a myslivci poukazují na absenci plotu proti vniknutí zvěře do vozovky. Není účelem teď v této fázi zjišťovat, kde je chyba, ale chceme a po dohodě se starostou obce věc začít řešit.

Rozhodli jsme se proto k organizaci petice, kde každý může vyjádřit podporu vedení obce k řešení nově vzniklých problémů po spuštění dopravy na I/11.

Podporu vyjadříte svým podpisem do podpisových archů, které najdete od úterý 19. května na místech uvedených pod tímto textem.

Pokud se totiž dostatečný počet občanů neozve s připomínkami proti stavbě teď, kdy probíhá takzvaný zkušební provoz, může se stát, že v krátké době bude pozdě, stavba se schválí do provozu, na naše připomínky nikdo už nikdy nebude brát zřetel a hluk se stane běžnou součástí našeho denního i nočního života v obci. To jistě nechceme.

Navíc je jasné, že v dnešní době existují technická řešení jak problémy a negativní dopady z této dopravní stavby účinně eliminovat – viz protihluková opatření, která si prosadili občané Poruby.

Druhá věc k řešení je, že součástí stavby I/11 je i výsadba zeleného koridoru (v územním plánu obce Vřesina pod číslem K625) podél komunikace I/11. Proč nebyl dosud realizován jistě vedení obce brzy zjistí a sjedná nápravu.

Děkujeme za pochopení a podpisy petice, prosím šiřte i mezi své známé v Porubě a Krásném Poli, hluk se šíří všemi směry.

Velmi pomůže, aby petici podepsali všichni obyvatelé nemovitostí (tím zvýšíme počet podpisů), kterým tento hluk vadí.

Za petiční výbor Martin Staněk, Jan Fučík, Petr Lička

Text petice:

Chci, aby starosta obce Vřesina důsledně řešil problémy spojené se spuštěním provozu na I/11 a pro občany obce sjednal nápravu:

· Obtěžující hluk z mostní konstrukce při průjezdu automobilů a při přejezdu dilatací mostu komunikace I/11

· Zvýšený hluk v obci vlivem dopravní cesty I/11

· Světelný smog z provozu po I/11

· Absence plotu zabraňující vniknutí zvěře do vozovky na I/11

· Výsadba zeleného koridoru podél komunikace I/11

K tomuto připojuji svůj podpis.

Petiční výbor:
Ing. Martin Staněk – U kříže 732, Vřesina
Bc. Jan Fučík – Pohoří 369, Vřesina (zástupce petičního výboru – jan.fucik@vresinak.cz)
Bc. Petr Lička – Hlavní 43, Vřesina
Petiční archy pro podpis budou od pondělí 18. května uloženy:
- Vestibul obecního úřadu
- Prodejna Krůta ve Svinově
- Po dohodě (věříme v ni):
o Budova školy a školky ve Vřesině
o Obecní knihovna
o Kostel ve Vřesině
- Pokud se najdou dobrovolníci pro přímý kontakt s občany, vybavíme je archy k podpisu

Rubriky: Petice - Rudná | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodující krok vpřed na Cypkach

Začátkem ledna se v zahradkařu uskutečnilo veřejné setkání všech pozvaných dotčených vlastníků nemovitostí a občany, kteří dali podnět na obecní úřad, zemědělci, kteří na Cypkach hospodaří a zástupci obce. Setkání mělo vyřešit jak naložit s vodní erozí v dané lokalitě. Pozemky ve vlastnictví obce jsou nyní bez pachtu a část využívají obyvatelé k chovu hospodářských zvířat a k zahradničení. Jsem opravdu rád, že místní ještě chovají kury a pěstují kobzole, protože i tyto činnosti pomáhají krajině. Z pohledu enviromentálního je záslužné, že obec tyto aktivity podporuje a umožňuje svým občanům využívat bezplatně části svých pozemků.

Na setkání jsem účastníkům nastínil různé možnosti řešení vodní eroze na Cypkach. Po diskuzi si sami obyvatelé zvolili, co by za domy chtěli mít a zároveň je opatření ochránilo před erozí. Po žních budou obecní pozemky geodety zaměřeny, vytyčeny a nejvhodnějším místě bude zbudován průleh. Průleh je malá dlouhá hrázka, asi metr vysoká, která je zbudována z okolního materiálu a táhne se po vrstevnici. Následně pozemky budou osety travní směsí a na podzim vysázen ovocný sad. Vzniklý obecní sad bude mít spoustu přínosů: protierozní, a to jak vodní, tak větrné, zadržení vody v krajině, izolační zeleň proti hluku z Rudné, produkce ovoce obyvatelům, vytvoření úkrytů mnoha různým živočichům atd. Rada obce také bude apelovat na místně hospodařícího zemědělce, který je dle LPIS veden v dané lokalitě, aby vytvořil biopás od cesty podél zahrad až k budoucím obecnímu sadu. Na podzim 2020 se obyvatelé mohou těšit na nový obecní sad na Cypkach.

radní za ODS Bc. Petr Lička

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Vodní eroze na Cypkach

Někteří obyvatelé ulice Vřesová byli koncem srpna postiženi splavením ornice z obecních pozemků parcelního čísla 1698/25 a 1698/5. Byla to ta velká ulicha, kdy v parku u hasičárny spadl strom na rodinný dům, nebo došlo k zaplavení cesty u hnojišťa. Bylo to v období, kdy se seje řepka, tudíž také došlo k souhře dvou významných faktorů. První je, že spadlo velké množství srážek v malém časovém úseku na poměrně malé území. Kdy tyto srážky byly opravdu velmi intenzivní. Na Mezihořu a na lazňach padaly dokonce krupy. Druhý faktor je, že tyto srážky přišli v době, kdy je pole čerstvě oseto. Když je pole čerstvě oseto, je to období, kdy je pole nejnáchylnější na vodní erozi. Není vyvinut porost, který funguje jako kryt a kořenový systém rostlin neváže ornici. Účinek se násobil a bylo.

Sami zasažení obyvatelé kontaktovali radnici, aby vzniklou situaci řešila a rada obce pověřila mne. Já a Jirka Augustin jsme provedli prohlídku na místě samém a vše nafotili. Fotografie erozních rýh a splavené ornice byly zaslány Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Ostrava.

Řešením je vybudovat přirozené protierozní opatření na pozemcích v majetku obce Vřesina, p.č. 1698/25 a 1698/5. 1. vybudování jednoduchého průlehu dle terénu – což je jednoduchá hrázka navršená z okolního materiálu do výšky cca 1m, šířka základny cca 1 m a v průběhu po vrstevnici. 2. zatravnění průlehu a prostoru pod průlehem 3. podpora využití území k zahradkářským či sadovnickým účelům obyvatel, podpora chovu domácího zvířectva a včel – již v současné době je část pozemku 1698/5 využívána obyvateli ulice Vřesová. Chov kur, kraliku … a zahradkařeni má na dědině a v krajině svoji tradici a nezastupitelné místo. 4. vysazení dřevin a keřů

V současné době obdrželi dotčení vlastníci nemovitostí dopis s pozvánkou na informativní schůzku v záležitosti ,,vodní eroze na Cypkach“. Na této schůzce bude celá záležitost diskutována s dotčenými obyvateli a majiteli okolních nemovitostí. Pokud by měl kdokoliv zájem na tuto schůzku přijít, tak se uskuteční ve středu 8. ledna 2020, v 18:00 hodin, v Zahradkařu.

Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Zasaď si svůj strom

Zdravím všechny obyvatele Vřesiny,

včera večer dorazilo 105 kusů stromků ovocných dřevin, které jsou řádně založeny do země a připraveny na výsadbu ,, Zasaď si svůj strom“. Jedná se o 25 kusů jabloní, 25 kusů hrušní, 25 kusů třešní a 5 kusů višní. U každého druhu se vždy jedná o několik různých krajových odrůd. U některých třešní se dokonce jedná o rouby starých odrůd, které ani odborníci z oboru pomologie nedokázali určit a jsou označeny pouze lokalitou, např. CHKO Poodří. Leták akce

Program akce Zasaď si svůj strom.

Sraz je určen na křižovatce pěšiny Kaménky a ulice Selské.

08:00 – Zahájení (starosta), zasazení prvního stromu, odborná instruktáž sadby (pan Jiří Jílek)

-          Kratičký proslov a poděkování (Bc. Petr Lička)

Vlastní výsadba:

Vlastníkům okolních pozemků, kteří projevili zájem si zasadit strom u svého pozemku, půjdou s Petrem Ličkou na určené místo. Ostatní účastníci započnou sadit stromy na dané místa dle seznamu.

Pokud půjde vše hladce mělo by býti hotovo ve 13:00. Během výsadby bude pro účastníky připraveno občerstvení.

12:00 – 13:00 předpokládaný konec výsadby. Je nutno vše uklidit. Poté bude přesun do zahradkáře, kde bude připraven odpolední program.

16:00 Zahájení odpoledního programu v Zahradkařu

Přednáška o ovocných dřevinách – Mgr. Radim Lokoč, PhD. – pomolog, ZO Český svaz ochránců přírody Slezské odrůdy, z.s. – přednáška s projekcí

Projekce pořadu o stávající krajině na Moravě, kde přetrvaly tradice a tradiční způsoby hospodaření.

Představení projektů, které se týkají oblasti životního prostředí, které plánuje rada obce v roce 2020. A to zejména problematika vodní eroze v lokalitě Cypky, která vzešla na popud občanů obce. Občanům bude také přednesen plán pokračování cesty Kaménky směrem k rybníku v Ošu. Diskuze k tématu životního prostředí v naší obci mezi kopci.

Při příležitosti 80. let od násilného potlačení studentských demonstrací a zavření česky vyučujících vysokých škol v protektorátu Čechy, Morava a Slezsko, je možnost si z archivu Paměti Národa pustit příběh Vojmíra Srdečného. Příběh VŠ studenta roku 1939.

Během celého odpoledního programu bude drobné občerstvení zajištěno.

Po skončení programu je volná zábava :)

Každý účastník dostane stromek, kůly, atd… rozhodnutím rady obce Vřesina zdarma.

Tato společenská akce se koná za každého počasí!! Pouze krutý mráz nebo metr sněhu nás může zastavit. Bude sice k dispozici zdarma čaj, rum či horká polévka, ale i tak je nutno přizpůsobit oděv povětrnostním podmínkám. Pokud by opravdu počasí nepřálo a byl by krutý mrz či metr sněhu, akce bude přeložena na jaro.

Zájemci o výsadbu se mohou hlásit na email petr@frrr.cz, na facebooku skupiny Vřesina pod příspěvek nebo pomocí SMS na telefon 606 666 383. Pokud by se chtěl někdo na cosik  optat, tak ať ani chvilu nevaha a zavola na telefon. Princip je jednoduchý, jeden strom jedno jméno nebo rodina a pouze pro obyvatele s trvalým bydlištěm v naší obci mezi kopci. A v případě velkého zájmu bude seznam sestaven dle data a času doručení.

Pozor! K dispozici v tuto chvíli je zatím pouze 50 kusů stromků!

Bude druhá vlna, ale s menším počtem kusů.

Každý strom bude důsledně označen v dokumentaci druhem, odrůdou a sadbařem a na místě samém číslem. Podle přesné výsadby bude zhotovena tabule, kde budou vyznačeni jednotliví sadbaři, či rodiny sadbařů a jaký druh a odrůdu zasadili.

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Obecní BRKO finišuje

Vážené spoluobčané,

mnozí z vás jistě zaznamenali, že se po obci již objevili kontejnery na BRKO (Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad). Jsou umístěné na horním konci ulice Topolové, na Hadím Kopci vedle sběrného místa odpadů, v areálu hasičárny a na parkovišti u hřbitova. Vždy jeden na větve a druhý na ostatní bioodpad. V předchozích letech, když byly umístěny kontejnery jen u hasičárny platila obecní kasa cca 400 kč/ 1 m3. U výběrového řízení, které letos proběhlo byla nejvyšší nabídka o od společnosti OZO Ostrava (290 Kč/ 1 m3) a nejnižší od Kompostárny Vřesina za 100 Kč/ 1 m3. Je také na místě zmínit, že bylo pořízeno 10 kusů kontejnerů a traktorový nosič kontejnerů. To vše v hodnotě okolo půl milionu korun, přičemž zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na rok 2019 750.000,- Kč na tyto stroje.

Soustřeďování, svoz a likvidace BRKO na uzemní obce Vřesina, jak se oficiálně tato akce jmenuje, vstoupila do poslední fáze a to je již týden běžící plný provoz.

Mezi lidmi panovaly obavy, že občané Vřesiny nebudou respektovat principy třízení odpadů a budou házet do BRKO kontejnerů kde co. Proto vám s radostí mohu oznámit, že až na jednu smutnou výjimku, se tak neděje. Patří vám všem za to velký dík. Šetříte spoustě lidem starosti, práci a finanční prostředky obce – nás všech. Vážení spoluobčané, pokud budete mít v této záležitosti jakýkoliv námět, připomínku nebo dotaz, neváhejte kontaktovat obecní úřad. Rada obce také moc děkuje za pozitivní reakce, které dorazily na obecní úřad.

Chceme lepší Vřesinu

Za radu obce Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

Nazdar Vřesiňaci, včera se konalo další zastupitelstvo, které řešilo spoustu záležitostí, ale velmi přiblížilo vyřešení dvou velkých problémů.

Přístup k rybníku v Ošu

Že obecní rybník je bez přístupu je věc všeobecně známá a svým zvolením do rady obce jsem se tuto dlouhodobě neřešenou situaci rozhodl vyřešit. Jediný možný přístup je od bývalého kolchozu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi pozemku, který s touto přístupovou cestou sousedí. Proč zastupitelstvo rozhodlo o koupi tohoto pozemku?

Zde je výsledek a odpověď……….

ZASAĎ SI SVŮJ STROM …….. dne 16.11.2019 se bude konat tato veřejná akce za každého počasí, jedinými úskalími mohou býti sníh a mráz. Vše spočívá v tom, že podél obecní polní cesty od kolchozu ku tuzeksu a poté dále do Kamenek budou vysázeny vysokokmenné ovocné dřeviny a to v šestimetrovém sponu. Bude vysázeno cca sto kusů ovocných stromů místních starých odrůd, kdy konkrétní druhy budou konzultovány s pomologem a možnostmi ovocných školek v okolí. Vysázené stromky budou opatřeny chráničky proti okusu zvěří.

Samotné výsadbě bude předcházet vytyčení a předání hranic dotčených pozemků. Toto je nesmírně důležitá věc, protože se dotýká práv okolních majitelů, kterým tímto děkuju. A také tím dojde k zjištění přesného počtu ovocných dřevin. To ale nemění nic na tom, že bude vysázeno 100 ks stromků, protože je dost lokalit, kde je třeba stromy dosadit. Podle mého odhadu bude potřeba na alej od kolchozu do Kamenek něco mezi 88 až 96 kusů stromů. To ale budeme vědět až po přesném vytyčení. Je zde ještě nutno zmínit, že se mi prozatím nepodařilo získat všechny souhlasy okolních vlastníků. Ale zatím všichni oslovení chápou tento projekt a jeho přínosy pro krajinu a již své souhlasy udělili. Tady se dostáváme k záležitosti koupě pozemku čísla 2109/8. V tomto místě pod kolchozem bude alej po obou stranách polní cesty a tím bude doplňovat obnovenou výsadbu ŘSD.

Ohromný přínos pro krajinu a ekologii nebudu zde vysvětlovat, když je zcela zřejmý. Přitom je prvotní úkol zpřístupnit rybník v Ošu. www.asz.cz, www.ochranaprirody.cz, www.nase-voda.cz

Již jsem obešel většinu vlastníků okolních pozemků a získal jsem souhlasy k výsadbě ovocných vysokokmenných dřevin blíže jak tři metry od hranice jejich pozemků. Děkuji všem vlastníkům, kteří již podepsali souhlas s liniovou výsadbou ovocných. Děkuji

Děkuji také zastupitelstvu obce Vřesina, že to vše chápou (tedy až na dva, že ANO) a radě obce za financování (odhadovaný rozpočet do 100.000 Kč) a schválení koupě pozemku.

16.11.2019 Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

V tento den obec Vřesina a já svoláváme všeobecný vřesinský lid na veřejně prospěšnou akci

ZASAĎ SI SVŮJ STROM – VŘEŠACI VALI STROMY DO POLA

Každý vysazený strom bude mít svého „kmotra“. Výsadbu stromu si provede každý sám. Samozřejmě musí dotyčný opatřiti stromek chráničkou proti okusu zvěří! Veškerý sadbový a ochranný materiál poskytuje obec Vřesina – děkuju. Stromořadí bude očíslováno a seznam patronů každého stromu bude v aleji uveden.

Vznikne unikátní alej, která rozdělí velké půdní bloky v původní trase polních cest, které před komunistickou násilnou kolektivizací sloužily vřesinským rolníkům.

Po úspěšném provedení výsadby bude malé pohoštění v domě zahrádkářů a doufám, že i s přednáškou pana pomologa.

Přesné informace o průběhu akce budou zveřejněny později.

Chci lepší Vřesinu!

Bc. Petr Lička, člen rady obce a ODS Vřesina

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Obecní rybník

Zdar vřesiňaci,
na posledním zastupitelstvu obce konaného dne 17.4.2019, kdy jsem se z této schůze omluvil z důvodu rození našeho synečka Petříka, jsem byl osočován a nařknut z mnoha věcí  Petrem Řeháčkem a Martinem Džanajem. Jelikož jsem byl nepřítomen, tak se k tomu nechci vyjadřovat, bo by to byla klebeta, když mám informace z druhé ruky. Nejsem stejný jako ti dva. O co se jedná? Jedná se o obecní rybník. Proto zde zveřejňuji vše, co jsem kdy zaslal na obecní úřad, nebo kdy předložil radě obce. Po dočasném vyřešení situace, kdy byl Petrovi Řeháčkovi obecní rybník pronajat na jeden rok.
Zde máte můj pohled na věc:  klikni sem
Bc. Petr Lička
Hlavní 43
742 85 Vřesina
Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Staré hříchy vedení znovu vyplouvají na povrch

Opravdu není dobré pro budoucnost se stále dívat a hledat chyby na minulých vedeních obce. V některých případech ale není možné mlčet a nechat být stranou nesmyslně utracené peníze ex starostkou paní Roubíčkovou –  včetně odpovědnosti jí řízené rady obce a osob v ní exponovaných.

Pan starosta Kopeň v Vřesinských novinách na první straně posledního vydání zmiňuje nějakou firmu Ingesta s.r.o., která podle něj nedodala dílo odpovídající kvality. Dostala zaplaceno minimálně 1 milion korun za projekty, které jsou, jak se můžeme dočíst v obecních novinách špatné a nepoužitelné. Pomiňme už cenu za projekt zdravotního střediska či sběrného dvora, jak ji rada vysoutěžila, ale dívejme se na  to, že se zase nic nestalo aby byly vyvozeny důsledky  rozhodnutí ex starostky.

Všichni jsou spokojeni, starostka nesmyslně utratila peníze, firmy odvedly práci, která je jak píšou Vřesinské noviny k ničemu a nic se neděje. Nikdo se neptá proč, nikdo není odpovědný?

K čemu mámekontrolní výbor obce? Proč nečteme na obecních stránkách, jak situaci řeší?

Jen se na závěr zeptám, je normální v rodinném rozpočtu utratit půl milionu za věc, kterou nepotřebuji? To už fakt nikomu nevadí?

Takže na závěr, máme projekt (nerealizovatelný) na sběrný dvůr, máme sběrný dvůr (starý) otevřený občanům tak jak je. Do sběrného dvora v Porubě už zase občané Vřesiny nesmí (jak se mohlo mnoho občanů Vřesiny tento víkend přesvědčit).

Máme ale dobře utracené peníze a místo užitku z nich jen starosti a nové náklady.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Vřesiňaci, víte co na jaře s BRKEM?!

Hned na začátku je nutno objasnit co to BRKO vlastně je. Jedná se o Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad. Tento bioodpad vzniklý na území obce má doposud občan možnost likvidovat třemi způsoby. A to s využitím sběrného dvora za hasičarnu nebo objednáním si hnědé popelnice u OZO Ostrava a platit si ji sám. Třetím způsobem je kompostování na vlastní zahradě, tím pádem obci nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat. To znamená, že se nemusí svážet, kompostovat a následně vyvážet, uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk co nejméně škodí přírodě.

Rada obce pro občany v tomto roce připravila jiný způsob soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu, který bude v průběhu roku rozšiřován. Základní sběrové místo za hasičarnu zůstane stejné. Od 1.4.2019 bude provozní doba pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. Další novinkou v obci je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (zákon č. 321/2014 Sb.). Přináší nové povinnosti obcím a městům. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování. Nádoba na jedlé tuky a oleje bude od 1.4.2019 umístěna pouze ve sběrném dvoře za hasičarnu.

Během sezóny budou místa sběru bioodpadu ve Vřesině rozšiřovány. A to zejména na taková místa, kde občané bioodpad sypou do lesů. Na tyto místa budou v průběhu sezóny umístěny kontejnery na bioodpad. Na každém stanovišti budou kontejnery dva, které budou barevně odlišeny. Jeden bude na větve z ořezů stromů a podobný objemnější bioodpad, druhý kontejner bude na bioodpad drobnější.

Je nutno zdůraznit, že tyto kontejnery budou pouze na bioodpad a pokud to občané nebudou respektovat, způsobí to technickým pracovníkům obce opravdu velké problémy. Nemluvě o tom, že obci vzniknou zbytečné náklady, které bude muset obec uhradit. Tyto kontejnery bude obecní rychlá rota svážet z celé obce vlastními silami. Rada obce proto rozhodla pořídit traktorový nosič kontejnerů za obecní traktor a kontejnery.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

Radu obce vedla k novém systému soustřeďování, sběru, svozu a likvidaci několik důvodů: 1) eliminace černých skládek bioodpadu na území obce, 2) ekonomický aspekt, kdy se nabízí možnost likvidace bioodpadu v kompostárně za ceny nižší, než nyní obec platí OZO Ostrava, 3) rozšíření stanovišť pro soustřeďování bioodpadu a tím zvýšení kvality této služby obyvatelstvu.

Jaké jsou tedy možnosti likvidace bioodpadu pro občany? 1) kompostování na vlastním pozemku, což je nejlepší způsob, 2) odvoz bioodpadu na sběrné místo a 3) individuální objednání a hrazení si hnědé popelnice u OZO Ostrava.

Věřím, že nový systém soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu v obci přinese občanům větší komfort při zahrádkaření a lesům méně skládek. Také věřím vřesiňákům, že budou disciplinovaní a nebudou dávat do kontejnerů jiný odpad, než ten, který tam patří. Chceme lepší Vřesinu.

Za radu obce a ODS Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Veselé Vánoce a štastný nový rok!

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny